Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Vinaphone Năm Sinh Không lỗi dính 7 Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09413019912,450,000
2.940.000
Sim 0941301991 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
09456219912,750,000
3.300.000
Sim 0945621991 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21991 Vinaphone
Đặt mua
09148219912,900,000
3.480.000
Sim 0914821991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
821991 Vinaphone
Đặt mua
09423019912,900,000
3.480.000
Sim 0942301991 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
09493019912,900,000
3.480.000
Sim 0949301991 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
09445119912,980,000
3.580.000
Sim 0944511991 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11991 Vinaphone
Đặt mua
09185019912,980,000
3.580.000
Sim 0918501991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
501991 Vinaphone
Đặt mua
09144919912,980,000
3.580.000
Sim 0914491991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
09420919913,200,000
3.840.000
Sim 0942091991 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
09486119913,280,000
3.940.000
Sim 0948611991 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11991 Vinaphone
Đặt mua
09114019913,300,000
3.960.000
Sim 0911401991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
401991 Vinaphone
Đặt mua
09480619913,580,000
4.300.000
Sim 0948061991 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
09183419913,630,000
4.360.000
Sim 0918341991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
09415019913,630,000
4.360.000
Sim 0941501991 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01991 Vinaphone
Đặt mua
09154119913,630,000
4.360.000
Sim 0915411991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
411991 Vinaphone
Đặt mua
09142119913,700,000
4.440.000
Sim 0914211991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
09184919913,800,000
4.560.000
Sim 0918491991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
09480119914,300,000
5.160.000
Sim 0948011991 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11991 Vinaphone
Đặt mua
09448419915,500,000
6.600.000
Sim 0944841991 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
841991 Vinaphone
Đặt mua
09148119915,500,000
6.600.000
Sim 0914811991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
09114219915,900,000
7.080.000
Sim 0911421991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
09194219916,100,000
7.320.000
Sim 0919421991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21991 Vinaphone
Đặt mua
09155819917,500,000
9.000.000
Sim 0915581991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
581991 Vinaphone
Đặt mua
091598199110,000,000
12.000.000
Sim 0915981991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
091158199111,300,000
13.560.000
Sim 0911581991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
091508199121,300,000
25.560.000
Sim 0915081991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
81991 Vinaphone
Đặt mua
091388199132,000,000
38.400.000
Sim 0913881991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
881991 Vinaphone
Đặt mua
091119199136,500,000
43.800.000
Sim 0911191991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
091810199137,050,000
44.460.000
Sim 0918101991 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
0824581991830,000
1.000.000
Sim 0824581991 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
81991 Vinaphone
Đặt mua
0829481991830,000
1.000.000
Sim 0829481991 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
481991 Vinaphone
Đặt mua
0836801991950,000
1.140.000
Sim 0836801991 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08433019911,000,000
1.200.000
Sim 0843301991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08494319911,000,000
1.200.000
Sim 0849431991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31991 Vinaphone
Đặt mua
08484319911,000,000
1.200.000
Sim 0848431991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
431991 Vinaphone
Đặt mua
08493619911,000,000
1.200.000
Sim 0849361991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08491519911,000,000
1.200.000
Sim 0849151991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08493519911,000,000
1.200.000
Sim 0849351991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08492519911,000,000
1.200.000
Sim 0849251991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
251991 Vinaphone
Đặt mua
08462519911,000,000
1.200.000
Sim 0846251991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08496519911,000,000
1.200.000
Sim 0849651991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08486519911,000,000
1.200.000
Sim 0848651991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08494519911,000,000
1.200.000
Sim 0849451991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
451991 Vinaphone
Đặt mua
08463519911,000,000
1.200.000
Sim 0846351991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08468519911,000,000
1.200.000
Sim 0846851991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08494819911,000,000
1.200.000
Sim 0849481991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
81991 Vinaphone
Đặt mua
08445819911,000,000
1.200.000
Sim 0844581991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
581991 Vinaphone
Đặt mua
08434919911,000,000
1.200.000
Sim 0843491991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08455319911,000,000
1.200.000
Sim 0845531991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08454319911,000,000
1.200.000
Sim 0845431991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31991 Vinaphone
Đặt mua
08491319911,000,000
1.200.000
Sim 0849131991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
131991 Vinaphone
Đặt mua
08449319911,000,000
1.200.000
Sim 0844931991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08495619911,000,000
1.200.000
Sim 0849561991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08482619911,000,000
1.200.000
Sim 0848261991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08465919911,000,000
1.200.000
Sim 0846591991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
591991 Vinaphone
Đặt mua
08445319911,000,000
1.200.000
Sim 0844531991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08448319911,000,000
1.200.000
Sim 0844831991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08485319911,000,000
1.200.000
Sim 0848531991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31991 Vinaphone
Đặt mua
08465319911,000,000
1.200.000
Sim 0846531991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
531991 Vinaphone
Đặt mua
08469319911,000,000
1.200.000
Sim 0846931991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08492619911,000,000
1.200.000
Sim 0849261991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08496319911,000,000
1.200.000
Sim 0849631991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31991 Vinaphone
Đặt mua
08495319911,000,000
1.200.000
Sim 0849531991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
531991 Vinaphone
Đặt mua
08464319911,000,000
1.200.000
Sim 0846431991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08498519911,000,000
1.200.000
Sim 0849851991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08451319911,000,000
1.200.000
Sim 0845131991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31991 Vinaphone
Đặt mua
08448519911,000,000
1.200.000
Sim 0844851991 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
851991 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 "-" Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí