Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Viettel Năm 2005 Ất Dậu Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09819020051,250,000
1.500.000
Sim 0981902005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09664120051,330,000
1.600.000
Sim 0966412005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12005 Viettel
Đặt mua
09649520051,400,000
1.680.000
Sim 0964952005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
952005 Viettel
Đặt mua
09715320051,400,000
1.680.000
Sim 0971532005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09620820051,520,000
1.820.000
Sim 0962082005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09637320051,550,000
1.860.000
Sim 0963732005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
32005 Viettel
Đặt mua
09768420051,550,000
1.860.000
Sim 0976842005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
842005 Viettel
Đặt mua
09677420051,630,000
1.960.000
Sim 0967742005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09694020051,700,000
2.040.000
Sim 0969402005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09613020051,700,000
2.040.000
Sim 0961302005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Viettel
Đặt mua
09693120051,700,000
2.040.000
Sim 0969312005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
312005 Viettel
Đặt mua
09614020051,700,000
2.040.000
Sim 0961402005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09667420051,700,000
2.040.000
Sim 0966742005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09674420051,700,000
2.040.000
Sim 0967442005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42005 Viettel
Đặt mua
09654620051,700,000
2.040.000
Sim 0965462005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
462005 Viettel
Đặt mua
09784820051,700,000
2.040.000
Sim 0978482005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09643420051,700,000
2.040.000
Sim 0964342005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09785720051,720,000
2.060.000
Sim 0978572005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72005 Viettel
Đặt mua
09797220051,780,000
2.140.000
Sim 0979722005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
722005 Viettel
Đặt mua
09634020051,800,000
2.160.000
Sim 0963402005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09745120051,850,000
2.220.000
Sim 0974512005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09719120051,850,000
2.220.000
Sim 0971912005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12005 Viettel
Đặt mua
09799020051,850,000
2.220.000
Sim 0979902005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
902005 Viettel
Đặt mua
09643320051,850,000
2.220.000
Sim 0964332005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09713020051,850,000
2.220.000
Sim 0971302005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09897520051,900,000
2.280.000
Sim 0989752005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52005 Viettel
Đặt mua
09676520051,930,000
2.320.000
Sim 0967652005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
652005 Viettel
Đặt mua
09679120051,930,000
2.320.000
Sim 0967912005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09757620051,950,000
2.340.000
Sim 0975762005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09859020051,950,000
2.340.000
Sim 0985902005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Viettel
Đặt mua
09744320051,950,000
2.340.000
Sim 0974432005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
432005 Viettel
Đặt mua
09821320051,950,000
2.340.000
Sim 0982132005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09743520051,950,000
2.340.000
Sim 0974352005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09826720051,950,000
2.340.000
Sim 0982672005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72005 Viettel
Đặt mua
09747020051,950,000
2.340.000
Sim 0974702005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
702005 Viettel
Đặt mua
09743620051,950,000
2.340.000
Sim 0974362005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09841820051,950,000
2.340.000
Sim 0984182005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09731320051,950,000
2.340.000
Sim 0973132005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
32005 Viettel
Đặt mua
09647020052,000,000
2.400.000
Sim 0964702005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
702005 Viettel
Đặt mua
09727020052,080,000
2.500.000
Sim 0972702005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09664020052,080,000
2.500.000
Sim 0966402005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09678020052,080,000
2.500.000
Sim 0967802005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Viettel
Đặt mua
09687620052,080,000
2.500.000
Sim 0968762005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
762005 Viettel
Đặt mua
09647820052,080,000
2.500.000
Sim 0964782005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09615420052,080,000
2.500.000
Sim 0961542005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09642720052,080,000
2.500.000
Sim 0964272005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72005 Viettel
Đặt mua
09849420052,080,000
2.500.000
Sim 0984942005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
942005 Viettel
Đặt mua
09724020052,080,000
2.500.000
Sim 0972402005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09641720052,080,000
2.500.000
Sim 0964172005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09649120052,080,000
2.500.000
Sim 0964912005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12005 Viettel
Đặt mua
09648720052,080,000
2.500.000
Sim 0964872005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
872005 Viettel
Đặt mua
09648120052,080,000
2.500.000
Sim 0964812005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09647220052,080,000
2.500.000
Sim 0964722005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09646020052,080,000
2.500.000
Sim 0964602005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Viettel
Đặt mua
09640220052,080,000
2.500.000
Sim 0964022005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
022005 Viettel
Đặt mua
09678620052,080,000
2.500.000
Sim 0967862005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09657620052,080,000
2.500.000
Sim 0965762005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09658420052,080,000
2.500.000
Sim 0965842005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42005 Viettel
Đặt mua
09685720052,080,000
2.500.000
Sim 0968572005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
572005 Viettel
Đặt mua
09640920052,080,000
2.500.000
Sim 0964092005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09896020052,080,000
2.500.000
Sim 0989602005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09673020052,080,000
2.500.000
Sim 0967302005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Viettel
Đặt mua
09634120052,150,000
2.580.000
Sim 0963412005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
412005 Viettel
Đặt mua
09756320052,150,000
2.580.000
Sim 0975632005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
09857020052,150,000
2.580.000
Sim 0985702005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
09887420052,150,000
2.580.000
Sim 0988742005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42005 Viettel
Đặt mua
09776820052,230,000
2.680.000
Sim 0977682005 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
682005 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 3G 4G miễn phí tại đây
Sim số đẹp Viettel
Năm 2005 Ất Dậu Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí