Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Viettel Năm Sinh Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09637419811,330,000
1.600.000
Sim 0963741981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09654019811,330,000
1.600.000
Sim 0965401981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01981 Viettel
Đặt mua
09675919811,400,000
1.680.000
Sim 0967591981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
591981 Viettel
Đặt mua
09781519811,460,000
1.750.000
Sim 0978151981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09674319811,480,000
1.780.000
Sim 0967431981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09694719811,480,000
1.780.000
Sim 0969471981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71981 Viettel
Đặt mua
09674919811,480,000
1.780.000
Sim 0967491981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
491981 Viettel
Đặt mua
09647019811,550,000
1.860.000
Sim 0964701981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09744619811,550,000
1.860.000
Sim 0974461981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09679319811,590,000
1.910.000
Sim 0967931981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31981 Viettel
Đặt mua
09752419811,600,000
1.920.000
Sim 0975241981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
241981 Viettel
Đặt mua
09643719811,700,000
2.040.000
Sim 0964371981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09649219811,850,000
2.220.000
Sim 0964921981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09634019811,850,000
2.220.000
Sim 0963401981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01981 Viettel
Đặt mua
09649319811,930,000
2.320.000
Sim 0964931981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
931981 Viettel
Đặt mua
09736419811,950,000
2.340.000
Sim 0973641981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09695419812,000,000
2.400.000
Sim 0969541981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09657419812,080,000
2.500.000
Sim 0965741981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41981 Viettel
Đặt mua
09799519812,080,000
2.500.000
Sim 0979951981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
951981 Viettel
Đặt mua
09695719812,080,000
2.500.000
Sim 0969571981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09675219812,080,000
2.500.000
Sim 0967521981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09649719812,080,000
2.500.000
Sim 0964971981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71981 Viettel
Đặt mua
09687019812,150,000
2.580.000
Sim 0968701981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
701981 Viettel
Đặt mua
09694319812,200,000
2.640.000
Sim 0969431981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09788419812,300,000
2.760.000
Sim 0978841981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09677019812,300,000
2.760.000
Sim 0967701981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01981 Viettel
Đặt mua
09877419812,300,000
2.760.000
Sim 0987741981 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
741981 Viettel
Đặt mua
09854719812,380,000
2.860.000
Sim 0985471981 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09642719812,380,000
2.860.000
Sim 0964271981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09633719812,450,000
2.940.000
Sim 0963371981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71981 Viettel
Đặt mua
09674219812,450,000
2.940.000
Sim 0967421981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
421981 Viettel
Đặt mua
09767019812,450,000
2.940.000
Sim 0976701981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09694919812,450,000
2.940.000
Sim 0969491981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09634319812,450,000
2.940.000
Sim 0963431981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31981 Viettel
Đặt mua
09743019812,450,000
2.940.000
Sim 0974301981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
301981 Viettel
Đặt mua
09874019812,450,000
2.940.000
Sim 0987401981 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09849719812,450,000
2.940.000
Sim 0984971981 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09848319812,450,000
2.940.000
Sim 0984831981 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31981 Viettel
Đặt mua
09834819812,450,000
2.940.000
Sim 0983481981 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
481981 Viettel
Đặt mua
09831419812,450,000
2.940.000
Sim 0983141981 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09786519812,450,000
2.940.000
Sim 0978651981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09786319812,450,000
2.940.000
Sim 0978631981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31981 Viettel
Đặt mua
09775219812,450,000
2.940.000
Sim 0977521981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
521981 Viettel
Đặt mua
09762319812,450,000
2.940.000
Sim 0976231981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09754519812,450,000
2.940.000
Sim 0975451981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09717119812,450,000
2.940.000
Sim 0971711981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11981 Viettel
Đặt mua
09665419812,450,000
2.940.000
Sim 0966541981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
541981 Viettel
Đặt mua
09659119812,450,000
2.940.000
Sim 0965911981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09651219812,450,000
2.940.000
Sim 0965121981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09639119812,450,000
2.940.000
Sim 0963911981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11981 Viettel
Đặt mua
09636719812,450,000
2.940.000
Sim 0963671981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671981 Viettel
Đặt mua
09636219812,450,000
2.940.000
Sim 0963621981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09634919812,450,000
2.940.000
Sim 0963491981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09630719812,450,000
2.940.000
Sim 0963071981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71981 Viettel
Đặt mua
09629019812,450,000
2.940.000
Sim 0962901981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
901981 Viettel
Đặt mua
09814719812,450,000
2.940.000
Sim 0981471981 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09646619812,450,000
2.940.000
Sim 0964661981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09834019812,450,000
2.940.000
Sim 0983401981 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01981 Viettel
Đặt mua
09876419812,500,000
3.000.000
Sim 0987641981 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
641981 Viettel
Đặt mua
09741519812,530,000
3.040.000
Sim 0974151981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09767419812,530,000
3.040.000
Sim 0976741981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09740319812,530,000
3.040.000
Sim 0974031981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31981 Viettel
Đặt mua
09693119812,600,000
3.120.000
Sim 0969311981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
311981 Viettel
Đặt mua
09737719812,600,000
3.120.000
Sim 0973771981 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09674619812,600,000
3.120.000
Sim 0967461981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
09842419812,600,000
3.120.000
Sim 0984241981 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41981 Viettel
Đặt mua
09684319812,600,000
3.120.000
Sim 0968431981 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
431981 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 3G 4G miễn phí tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí