Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Vietnamobile Năm Sinh Năm 2009 Kỷ Sửu Mệnh Hỏa Bích lôi hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0925452009430,000
520.000
Sim 0925452009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0922602009520,000
620.000
Sim 0922602009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02009 Vietnamobile
Đặt mua
0922702009520,000
620.000
Sim 0922702009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
702009 Vietnamobile
Đặt mua
0922802009520,000
620.000
Sim 0922802009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0922302009520,000
620.000
Sim 0922302009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0923202009520,000
620.000
Sim 0923202009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02009 Vietnamobile
Đặt mua
0923532009520,000
620.000
Sim 0923532009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
532009 Vietnamobile
Đặt mua
0924282009520,000
620.000
Sim 0924282009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0925202009520,000
620.000
Sim 0925202009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0926642009520,000
620.000
Sim 0926642009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42009 Vietnamobile
Đặt mua
0926432009520,000
620.000
Sim 0926432009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
432009 Vietnamobile
Đặt mua
0928242009520,000
620.000
Sim 0928242009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0928142009520,000
620.000
Sim 0928142009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0569402009550,000
660.000
Sim 0569402009 Vietnamobile Đầu số 056 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02009 Vietnamobile
Đặt mua
0569742009550,000
660.000
Sim 0569742009 Vietnamobile Đầu số 056 www.sim6868.comSố Năm Sinh
742009 Vietnamobile
Đặt mua
0563802009550,000
660.000
Sim 0563802009 Vietnamobile Đầu số 056 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0564972009550,000
660.000
Sim 0564972009 Vietnamobile Đầu số 056 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0585162009550,000
660.000
Sim 0585162009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
62009 Vietnamobile
Đặt mua
0586162009550,000
660.000
Sim 0586162009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
162009 Vietnamobile
Đặt mua
0585572009550,000
660.000
Sim 0585572009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0585622009550,000
660.000
Sim 0585622009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0584832009550,000
660.000
Sim 0584832009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
32009 Vietnamobile
Đặt mua
0587582009550,000
660.000
Sim 0587582009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
582009 Vietnamobile
Đặt mua
0587672009550,000
660.000
Sim 0587672009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0926712009590,000
710.000
Sim 0926712009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0926152009590,000
710.000
Sim 0926152009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52009 Vietnamobile
Đặt mua
0565422009620,000
740.000
Sim 0565422009 Vietnamobile Đầu số 056 www.sim6868.comSố Năm Sinh
422009 Vietnamobile
Đặt mua
0565942009620,000
740.000
Sim 0565942009 Vietnamobile Đầu số 056 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0566262009620,000
740.000
Sim 0566262009 Vietnamobile Đầu số 056 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0586422009620,000
740.000
Sim 0586422009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
0922672009620,000
740.000
Sim 0922672009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
672009 Vietnamobile
Đặt mua
0922742009620,000
740.000
Sim 0922742009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0925652009660,000
790.000
Sim 0925652009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0926652009660,000
790.000
Sim 0926652009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52009 Vietnamobile
Đặt mua
0583352009660,000
790.000
Sim 0583352009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
352009 Vietnamobile
Đặt mua
0928502009660,000
790.000
Sim 0928502009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0924702009690,000
830.000
Sim 0924702009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0924352009690,000
830.000
Sim 0924352009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52009 Vietnamobile
Đặt mua
0923742009690,000
830.000
Sim 0923742009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
742009 Vietnamobile
Đặt mua
0924432009690,000
830.000
Sim 0924432009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0927262009690,000
830.000
Sim 0927262009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0924902009690,000
830.000
Sim 0924902009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02009 Vietnamobile
Đặt mua
0925482009690,000
830.000
Sim 0925482009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
482009 Vietnamobile
Đặt mua
0927502009690,000
830.000
Sim 0927502009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0927152009690,000
830.000
Sim 0927152009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0924972009690,000
830.000
Sim 0924972009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72009 Vietnamobile
Đặt mua
0927912009690,000
830.000
Sim 0927912009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
912009 Vietnamobile
Đặt mua
0923822009690,000
830.000
Sim 0923822009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0923972009690,000
830.000
Sim 0923972009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0923802009690,000
830.000
Sim 0923802009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02009 Vietnamobile
Đặt mua
0923982009690,000
830.000
Sim 0923982009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
982009 Vietnamobile
Đặt mua
0926842009690,000
830.000
Sim 0926842009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0923722009690,000
830.000
Sim 0923722009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0926852009690,000
830.000
Sim 0926852009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52009 Vietnamobile
Đặt mua
0927462009690,000
830.000
Sim 0927462009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
462009 Vietnamobile
Đặt mua
0927782009690,000
830.000
Sim 0927782009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0928962009690,000
830.000
Sim 0928962009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0922482009690,000
830.000
Sim 0922482009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
82009 Vietnamobile
Đặt mua
0926402009690,000
830.000
Sim 0926402009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
402009 Vietnamobile
Đặt mua
0928372009690,000
830.000
Sim 0928372009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0927802009690,000
830.000
Sim 0927802009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0582852009690,000
830.000
Sim 0582852009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52009 Vietnamobile
Đặt mua
0582612009690,000
830.000
Sim 0582612009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
612009 Vietnamobile
Đặt mua
0585172009730,000
880.000
Sim 0585172009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
009 Vietnamobile
Đặt mua
0589172009730,000
880.000
Sim 0589172009 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2009 Vietnamobile
Đặt mua
0922422009730,000
880.000
Sim 0922422009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
0922542009730,000
880.000
Sim 0922542009 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
542009 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006. Đầu số Vietnamobile bao gồm: 092, 056 , 058
Sim số đẹp Vietnamobile
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 2009 Kỷ Sửu Mệnh Hỏa Bích lôi hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí