Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Trả Sau Đuôi số 971971 Sim năm sinh 1971 Đầu Số 03 Viettel Năm Sinh Năm 1971 Tân Hợi Mệnh Kim, Thoa xuyến kim, Sim 03*971971

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08269719712,080,000
2.500.000
Sim 0826971971 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
08249719712,300,000
2.760.000
Sim 0824971971 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
08999719713,500,000
4.200.000
Sim 0899971971 Mobifone Đầu số 089 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
08139719713,580,000
4.300.000
Sim 0813971971 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
08529719713,700,000
4.440.000
Sim 0852971971 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
08339719713,700,000
4.440.000
Sim 0833971971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
08429719716,400,000
7.680.000
Sim 0842971971 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
08549719716,680,000
8.020.000
Sim 0854971971 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
08239719717,900,000
9.480.000
Sim 0823971971 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
08259719717,900,000
9.480.000
Sim 0825971971 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
08299719718,800,000
10.560.000
Sim 0829971971 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
08589719718,800,000
10.560.000
Sim 0858971971 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
082897197111,000,000
13.200.000
Sim 0828971971 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
086897197116,500,000
19.800.000
Sim 0868971971 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Viettel
Đặt mua
07649719712,280,000
2.740.000
Sim 0764971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07929719713,330,000
4.000.000
Sim 0792971971 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07699719713,580,000
4.300.000
Sim 0769971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
03489719713,600,000
4.320.000
Sim 0348971971 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Viettel
Đặt mua
03429719713,600,000
4.320.000
Sim 0342971971 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Viettel
Đặt mua
07039719713,800,000
4.560.000
Sim 0703971971 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07089719713,800,000
4.560.000
Sim 0708971971 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07689719713,800,000
4.560.000
Sim 0768971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07739719713,800,000
4.560.000
Sim 0773971971 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07789719713,800,000
4.560.000
Sim 0778971971 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07669719713,880,000
4.660.000
Sim 0766971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
03469719714,100,000
4.920.000
Sim 0346971971 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Viettel
Đặt mua
03529719714,280,000
5.140.000
Sim 0352971971 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Viettel
Đặt mua
07049719714,660,000
5.590.000
Sim 0704971971 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07029719714,700,000
5.640.000
Sim 0702971971 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07639719714,700,000
5.640.000
Sim 0763971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07659719714,700,000
5.640.000
Sim 0765971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07629719714,700,000
5.640.000
Sim 0762971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
03559719714,840,000
5.810.000
Sim 0355971971 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Viettel
Đặt mua
07859719715,000,000
6.000.000
Sim 0785971971 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07069719715,100,000
6.120.000
Sim 0706971971 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07839719715,100,000
6.120.000
Sim 0783971971 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07059719715,100,000
6.120.000
Sim 0705971971 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07939719715,500,000
6.600.000
Sim 0793971971 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07959719715,500,000
6.600.000
Sim 0795971971 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07969719715,500,000
6.600.000
Sim 0796971971 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07799719715,800,000
6.960.000
Sim 0779971971 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07999719715,800,000
6.960.000
Sim 0799971971 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
03439719715,900,000
7.080.000
Sim 0343971971 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Viettel
Đặt mua
03779719715,900,000
7.080.000
Sim 0377971971 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Viettel
Đặt mua
03649719715,900,000
7.080.000
Sim 0364971971 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Viettel
Đặt mua
03929719716,180,000
7.420.000
Sim 0392971971 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Viettel
Đặt mua
07769719716,620,000
7.940.000
Sim 0776971971 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07079719717,340,000
8.810.000
Sim 0707971971 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
07899719717,340,000
8.810.000
Sim 0789971971 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Mobifone
Đặt mua
09259719717,500,000
9.000.000
Sim 0925971971 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vietnamobile
Đặt mua
038297197112,400,000
14.880.000
Sim 0382971971 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Viettel
Đặt mua
038597197112,400,000
14.880.000
Sim 0385971971 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Viettel
Đặt mua

KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 3G 4G miễn phí tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim trả sau: Thuê bao trả sau là thuê bao mà người dùng phải đến đăng kí dịch vụ sử dụng ở các đại lí, có hợp đồng rõ ràng, cuối mỗi tháng, bạn trả tiền đã sử dụng trong tháng đó.
Sim số đẹp Trả Sau
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1971 Tân Hợi Mệnh Kim, Thoa xuyến kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí