Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Năm Sinh Năm 1995 Ất Hợi Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09313719951,030,000
1.240.000
Sim 0931371995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09311419951,030,000
1.240.000
Sim 0931141995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41995 Mobifone
Đặt mua
09341619951,030,000
1.240.000
Sim 0934161995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
161995 Mobifone
Đặt mua
09320119951,030,000
1.240.000
Sim 0932011995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Mobifone
Đặt mua
09380619951,030,000
1.240.000
Sim 0938061995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09383219951,030,000
1.240.000
Sim 0938321995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21995 Mobifone
Đặt mua
09384319951,030,000
1.240.000
Sim 0938431995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
431995 Mobifone
Đặt mua
09314019951,030,000
1.240.000
Sim 0931401995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Mobifone
Đặt mua
09321819951,030,000
1.240.000
Sim 0932181995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09314219951,030,000
1.240.000
Sim 0931421995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21995 Mobifone
Đặt mua
09386519951,030,000
1.240.000
Sim 0938651995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
651995 Mobifone
Đặt mua
09382519951,030,000
1.240.000
Sim 0938251995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Mobifone
Đặt mua
09388019951,030,000
1.240.000
Sim 0938801995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09311719951,030,000
1.240.000
Sim 0931171995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71995 Mobifone
Đặt mua
09313419951,030,000
1.240.000
Sim 0931341995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
341995 Mobifone
Đặt mua
09318119951,030,000
1.240.000
Sim 0931811995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Mobifone
Đặt mua
09340619951,030,000
1.240.000
Sim 0934061995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09340419951,030,000
1.240.000
Sim 0934041995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41995 Mobifone
Đặt mua
09385019951,030,000
1.240.000
Sim 0938501995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
501995 Mobifone
Đặt mua
09384919951,030,000
1.240.000
Sim 0938491995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Mobifone
Đặt mua
09326719951,030,000
1.240.000
Sim 0932671995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09326119951,030,000
1.240.000
Sim 0932611995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11995 Mobifone
Đặt mua
09314919951,030,000
1.240.000
Sim 0931491995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
491995 Mobifone
Đặt mua
09386019951,030,000
1.240.000
Sim 0938601995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Mobifone
Đặt mua
09068719951,030,000
1.240.000
Sim 0906871995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09011819951,030,000
1.240.000
Sim 0901181995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
81995 Mobifone
Đặt mua
09024119951,030,000
1.240.000
Sim 0902411995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
411995 Mobifone
Đặt mua
09067019951,030,000
1.240.000
Sim 0906701995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Mobifone
Đặt mua
09068419951,030,000
1.240.000
Sim 0906841995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09014319951,030,000
1.240.000
Sim 0901431995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31995 Mobifone
Đặt mua
09069719951,030,000
1.240.000
Sim 0906971995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971995 Mobifone
Đặt mua
09014519951,030,000
1.240.000
Sim 0901451995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Mobifone
Đặt mua
09013219951,030,000
1.240.000
Sim 0901321995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09013419951,030,000
1.240.000
Sim 0901341995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41995 Mobifone
Đặt mua
09024219951,030,000
1.240.000
Sim 0902421995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
421995 Mobifone
Đặt mua
09013019951,030,000
1.240.000
Sim 0901301995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Mobifone
Đặt mua
09018419951,030,000
1.240.000
Sim 0901841995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09063119951,030,000
1.240.000
Sim 0906311995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11995 Mobifone
Đặt mua
09014819951,030,000
1.240.000
Sim 0901481995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
481995 Mobifone
Đặt mua
09094019951,030,000
1.240.000
Sim 0909401995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Mobifone
Đặt mua
09024819951,030,000
1.240.000
Sim 0902481995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09093419951,030,000
1.240.000
Sim 0909341995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41995 Mobifone
Đặt mua
09037419951,030,000
1.240.000
Sim 0903741995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
741995 Mobifone
Đặt mua
09014019951,030,000
1.240.000
Sim 0901401995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Mobifone
Đặt mua
09454019951,550,000
1.860.000
Sim 0945401995 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Vinaphone
Đặt mua
09497319951,550,000
1.860.000
Sim 0949731995 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31995 Vinaphone
Đặt mua
09336419951,550,000
1.860.000
Sim 0933641995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
641995 Mobifone
Đặt mua
09387419951,600,000
1.920.000
Sim 0938741995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Mobifone
Đặt mua
09044319951,630,000
1.960.000
Sim 0904431995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09378219951,700,000
2.040.000
Sim 0937821995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21995 Mobifone
Đặt mua
09428019951,700,000
2.040.000
Sim 0942801995 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
801995 Vinaphone
Đặt mua
09445319951,700,000
2.040.000
Sim 0944531995 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Vinaphone
Đặt mua
09374119951,700,000
2.040.000
Sim 0937411995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09374219951,700,000
2.040.000
Sim 0937421995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21995 Mobifone
Đặt mua
09374319951,700,000
2.040.000
Sim 0937431995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
431995 Mobifone
Đặt mua
09485019951,700,000
2.040.000
Sim 0948501995 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Vinaphone
Đặt mua
09075019951,700,000
2.040.000
Sim 0907501995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09453219951,700,000
2.040.000
Sim 0945321995 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21995 Vinaphone
Đặt mua
09486419951,700,000
2.040.000
Sim 0948641995 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
641995 Vinaphone
Đặt mua
09496119951,740,000
2.090.000
Sim 0949611995 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Vinaphone
Đặt mua
09394319951,740,000
2.090.000
Sim 0939431995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09377219951,780,000
2.140.000
Sim 0937721995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21995 Mobifone
Đặt mua
09376019951,780,000
2.140.000
Sim 0937601995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
601995 Mobifone
Đặt mua
09184719951,850,000
2.220.000
Sim 0918471995 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
995 Vinaphone
Đặt mua
09362019951,850,000
2.220.000
Sim 0936201995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1995 Mobifone
Đặt mua
09367419951,850,000
2.220.000
Sim 0936741995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41995 Mobifone
Đặt mua
09142119951,900,000
2.280.000
Sim 0914211995 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
211995 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1995 Ất Hợi Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí