Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1985 Ất Sửu Mệnh Kim, Hải trung kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09026719851,030,000
1.240.000
Sim 0902671985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09023019851,030,000
1.240.000
Sim 0902301985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01985 Mobifone
Đặt mua
09013219851,030,000
1.240.000
Sim 0901321985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
321985 Mobifone
Đặt mua
09075319851,030,000
1.240.000
Sim 0907531985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09025919851,030,000
1.240.000
Sim 0902591985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09013019851,030,000
1.240.000
Sim 0901301985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01985 Mobifone
Đặt mua
09013719851,030,000
1.240.000
Sim 0901371985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
371985 Mobifone
Đặt mua
09018119851,030,000
1.240.000
Sim 0901811985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09018019851,030,000
1.240.000
Sim 0901801985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09068219851,030,000
1.240.000
Sim 0906821985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21985 Mobifone
Đặt mua
09063219851,030,000
1.240.000
Sim 0906321985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
321985 Mobifone
Đặt mua
09013119851,030,000
1.240.000
Sim 0901311985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09037119851,030,000
1.240.000
Sim 0903711985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09318119851,030,000
1.240.000
Sim 0931811985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11985 Mobifone
Đặt mua
09387219851,030,000
1.240.000
Sim 0938721985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
721985 Mobifone
Đặt mua
09318219851,030,000
1.240.000
Sim 0931821985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09311519851,030,000
1.240.000
Sim 0931151985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09327519851,030,000
1.240.000
Sim 0932751985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51985 Mobifone
Đặt mua
09327819851,030,000
1.240.000
Sim 0932781985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
781985 Mobifone
Đặt mua
09318019851,030,000
1.240.000
Sim 0931801985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09321019851,030,000
1.240.000
Sim 0932101985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09313019851,030,000
1.240.000
Sim 0931301985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01985 Mobifone
Đặt mua
09387119851,030,000
1.240.000
Sim 0938711985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
711985 Mobifone
Đặt mua
09385319851,030,000
1.240.000
Sim 0938531985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09380219851,030,000
1.240.000
Sim 0938021985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09383119851,030,000
1.240.000
Sim 0938311985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11985 Mobifone
Đặt mua
09321819851,030,000
1.240.000
Sim 0932181985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
181985 Mobifone
Đặt mua
09176119851,140,000
1.370.000
Sim 0917611985 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Vinaphone
Đặt mua
09352019851,330,000
1.600.000
Sim 0935201985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09326119851,400,000
1.680.000
Sim 0932611985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11985 Mobifone
Đặt mua
09356019851,400,000
1.680.000
Sim 0935601985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
601985 Mobifone
Đặt mua
09385719851,420,000
1.700.000
Sim 0938571985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09371319851,480,000
1.780.000
Sim 0937131985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09337019851,550,000
1.860.000
Sim 0933701985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01985 Mobifone
Đặt mua
09355119851,630,000
1.960.000
Sim 0935511985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
511985 Mobifone
Đặt mua
09359119851,630,000
1.960.000
Sim 0935911985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09359219851,630,000
1.960.000
Sim 0935921985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09328019851,700,000
2.040.000
Sim 0932801985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01985 Mobifone
Đặt mua
09376019851,700,000
2.040.000
Sim 0937601985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
601985 Mobifone
Đặt mua
09379519851,700,000
2.040.000
Sim 0937951985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09355719851,700,000
2.040.000
Sim 0935571985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09081319851,850,000
2.220.000
Sim 0908131985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31985 Mobifone
Đặt mua
09083019852,000,000
2.400.000
Sim 0908301985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
301985 Mobifone
Đặt mua
09386719852,080,000
2.500.000
Sim 0938671985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09376319852,080,000
2.500.000
Sim 0937631985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09370919852,080,000
2.500.000
Sim 0937091985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91985 Mobifone
Đặt mua
09357119852,080,000
2.500.000
Sim 0935711985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
711985 Mobifone
Đặt mua
09376719852,080,000
2.500.000
Sim 0937671985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09075119852,080,000
2.500.000
Sim 0907511985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09375619852,080,000
2.500.000
Sim 0937561985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61985 Mobifone
Đặt mua
09317619852,080,000
2.500.000
Sim 0931761985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
761985 Mobifone
Đặt mua
09368719852,080,000
2.500.000
Sim 0936871985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09392719852,230,000
2.680.000
Sim 0939271985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09071619852,230,000
2.680.000
Sim 0907161985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61985 Mobifone
Đặt mua
09397119852,230,000
2.680.000
Sim 0939711985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
711985 Mobifone
Đặt mua
09397219852,230,000
2.680.000
Sim 0939721985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09072319852,300,000
2.760.000
Sim 0907231985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09397619852,300,000
2.760.000
Sim 0939761985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61985 Mobifone
Đặt mua
09312019852,300,000
2.760.000
Sim 0931201985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
201985 Mobifone
Đặt mua
09381319852,300,000
2.760.000
Sim 0938131985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09312119852,300,000
2.760.000
Sim 0931211985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09319219852,300,000
2.760.000
Sim 0931921985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21985 Mobifone
Đặt mua
09378319852,300,000
2.760.000
Sim 0937831985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
831985 Mobifone
Đặt mua
09370719852,300,000
2.760.000
Sim 0937071985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
09380719852,300,000
2.760.000
Sim 0938071985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
09372619852,300,000
2.760.000
Sim 0937261985 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61985 Mobifone
Đặt mua
09077619852,340,000
2.810.000
Sim 0907761985 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
761985 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1985 Ất Sửu Mệnh Kim, Hải trung kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí