Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Mobifone Không lỗi dính 4 Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0908502001920,000
1.100.000
Sim 0908502001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0933512001950,000
1.140.000
Sim 0933512001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12001 Mobifone
Đặt mua
0938512001950,000
1.140.000
Sim 0938512001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
512001 Mobifone
Đặt mua
0937182001950,000
1.140.000
Sim 0937182001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0902302001950,000
1.140.000
Sim 0902302001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0936572001950,000
1.140.000
Sim 0936572001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
0908572001950,000
1.140.000
Sim 0908572001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
572001 Mobifone
Đặt mua
0933272001950,000
1.140.000
Sim 0933272001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0906702001950,000
1.140.000
Sim 0906702001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0932702001950,000
1.140.000
Sim 0932702001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
0938952001950,000
1.140.000
Sim 0938952001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
952001 Mobifone
Đặt mua
0933532001970,000
1.160.000
Sim 0933532001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09371620011,000,000
1.200.000
Sim 0937162001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09082720011,100,000
1.320.000
Sim 0908272001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
09376520011,100,000
1.320.000
Sim 0937652001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
652001 Mobifone
Đặt mua
09071520011,100,000
1.320.000
Sim 0907152001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09078020011,100,000
1.320.000
Sim 0907802001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09078220011,100,000
1.320.000
Sim 0907822001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
22001 Mobifone
Đặt mua
09395720011,100,000
1.320.000
Sim 0939572001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
572001 Mobifone
Đặt mua
09397620011,100,000
1.320.000
Sim 0939762001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09367020011,180,000
1.420.000
Sim 0936702001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09376720011,200,000
1.440.000
Sim 0937672001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
09329920011,250,000
1.500.000
Sim 0932992001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
992001 Mobifone
Đặt mua
09391920011,250,000
1.500.000
Sim 0939192001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09358120011,270,000
1.520.000
Sim 0935812001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09335020011,270,000
1.520.000
Sim 0933502001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
09072820011,330,000
1.600.000
Sim 0907282001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
282001 Mobifone
Đặt mua
09367220011,330,000
1.600.000
Sim 0936722001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09367620011,330,000
1.600.000
Sim 0936762001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09066520011,330,000
1.600.000
Sim 0906652001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
09375620011,330,000
1.600.000
Sim 0937562001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
562001 Mobifone
Đặt mua
09325920011,330,000
1.600.000
Sim 0932592001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09357320011,330,000
1.600.000
Sim 0935732001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09331620011,400,000
1.680.000
Sim 0933162001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
62001 Mobifone
Đặt mua
09328520011,400,000
1.680.000
Sim 0932852001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
852001 Mobifone
Đặt mua
09329720011,400,000
1.680.000
Sim 0932972001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09065020011,400,000
1.680.000
Sim 0906502001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09079820011,460,000
1.750.000
Sim 0907982001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
82001 Mobifone
Đặt mua
09325120011,480,000
1.780.000
Sim 0932512001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
512001 Mobifone
Đặt mua
09337020011,490,000
1.790.000
Sim 0933702001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09375320011,500,000
1.800.000
Sim 0937532001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09379820011,500,000
1.800.000
Sim 0937982001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
82001 Mobifone
Đặt mua
09368720011,500,000
1.800.000
Sim 0936872001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
872001 Mobifone
Đặt mua
09089220011,550,000
1.860.000
Sim 0908922001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09028520011,550,000
1.860.000
Sim 0902852001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09369720011,550,000
1.860.000
Sim 0936972001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
09369220011,610,000
1.930.000
Sim 0936922001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
922001 Mobifone
Đặt mua
09369520011,610,000
1.930.000
Sim 0936952001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09366720011,610,000
1.930.000
Sim 0936672001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09367520011,610,000
1.930.000
Sim 0936752001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
09365620011,630,000
1.960.000
Sim 0936562001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
562001 Mobifone
Đặt mua
09075520011,630,000
1.960.000
Sim 0907552001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09361220011,630,000
1.960.000
Sim 0936122001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09393120011,630,000
1.960.000
Sim 0939312001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12001 Mobifone
Đặt mua
09086220011,650,000
1.980.000
Sim 0908622001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
622001 Mobifone
Đặt mua
09353020011,700,000
2.040.000
Sim 0935302001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09371320011,700,000
2.040.000
Sim 0937132001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09315520011,700,000
2.040.000
Sim 0931552001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
09336120011,700,000
2.040.000
Sim 0933612001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
612001 Mobifone
Đặt mua
09319220011,700,000
2.040.000
Sim 0931922001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09377020011,700,000
2.040.000
Sim 0937702001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09387620011,700,000
2.040.000
Sim 0938762001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
62001 Mobifone
Đặt mua
09360520011,700,000
2.040.000
Sim 0936052001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
052001 Mobifone
Đặt mua
09015020011,700,000
2.040.000
Sim 0901502001 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09315120011,700,000
2.040.000
Sim 0931512001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09326020011,700,000
2.040.000
Sim 0932602001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
09382020011,710,000
2.050.000
Sim 0938202001 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
202001 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí