Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Không lỗi dính 4 Năm 2005 Ất Dậu Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0938752005590,000
710.000
Sim 0938752005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
0931622005960,000
1.150.000
Sim 0931622005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
22005 Mobifone
Đặt mua
09371920051,000,000
1.200.000
Sim 0937192005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
192005 Mobifone
Đặt mua
09018620051,030,000
1.240.000
Sim 0901862005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09013120051,030,000
1.240.000
Sim 0901312005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09038520051,030,000
1.240.000
Sim 0903852005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52005 Mobifone
Đặt mua
09096220051,030,000
1.240.000
Sim 0909622005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
622005 Mobifone
Đặt mua
09029720051,030,000
1.240.000
Sim 0902972005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09067020051,030,000
1.240.000
Sim 0906702005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09027120051,030,000
1.240.000
Sim 0902712005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12005 Mobifone
Đặt mua
09067520051,030,000
1.240.000
Sim 0906752005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
752005 Mobifone
Đặt mua
09031620051,030,000
1.240.000
Sim 0903162005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09038120051,030,000
1.240.000
Sim 0903812005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09038920051,030,000
1.240.000
Sim 0903892005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Mobifone
Đặt mua
09025020051,030,000
1.240.000
Sim 0902502005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
502005 Mobifone
Đặt mua
09023620051,030,000
1.240.000
Sim 0902362005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09037620051,030,000
1.240.000
Sim 0903762005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09069120051,030,000
1.240.000
Sim 0906912005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12005 Mobifone
Đặt mua
09068920051,030,000
1.240.000
Sim 0906892005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
892005 Mobifone
Đặt mua
09013020051,030,000
1.240.000
Sim 0901302005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09067320051,030,000
1.240.000
Sim 0906732005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09023720051,030,000
1.240.000
Sim 0902372005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72005 Mobifone
Đặt mua
09037920051,030,000
1.240.000
Sim 0903792005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
792005 Mobifone
Đặt mua
09066720051,030,000
1.240.000
Sim 0906672005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09067220051,030,000
1.240.000
Sim 0906722005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09029220051,030,000
1.240.000
Sim 0902922005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
22005 Mobifone
Đặt mua
09095620051,030,000
1.240.000
Sim 0909562005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
562005 Mobifone
Đặt mua
09038620051,030,000
1.240.000
Sim 0903862005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09018020051,030,000
1.240.000
Sim 0901802005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09038020051,030,000
1.240.000
Sim 0903802005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Mobifone
Đặt mua
09018720051,030,000
1.240.000
Sim 0901872005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
872005 Mobifone
Đặt mua
09029120051,030,000
1.240.000
Sim 0902912005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09068720051,030,000
1.240.000
Sim 0906872005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09093820051,030,000
1.240.000
Sim 0909382005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
82005 Mobifone
Đặt mua
09026920051,030,000
1.240.000
Sim 0902692005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
692005 Mobifone
Đặt mua
09037020051,030,000
1.240.000
Sim 0903702005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09011920051,030,000
1.240.000
Sim 0901192005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09095220051,030,000
1.240.000
Sim 0909522005 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
22005 Mobifone
Đặt mua
09318920051,030,000
1.240.000
Sim 0931892005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
892005 Mobifone
Đặt mua
09388120051,030,000
1.240.000
Sim 0938812005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09389220051,030,000
1.240.000
Sim 0938922005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09311620051,030,000
1.240.000
Sim 0931162005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
62005 Mobifone
Đặt mua
09311720051,030,000
1.240.000
Sim 0931172005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
172005 Mobifone
Đặt mua
09382620051,030,000
1.240.000
Sim 0938262005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09385120051,030,000
1.240.000
Sim 0938512005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09311320051,030,000
1.240.000
Sim 0931132005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
32005 Mobifone
Đặt mua
09313220051,030,000
1.240.000
Sim 0931322005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
322005 Mobifone
Đặt mua
09389120051,030,000
1.240.000
Sim 0938912005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09326920051,030,000
1.240.000
Sim 0932692005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09313120051,030,000
1.240.000
Sim 0931312005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12005 Mobifone
Đặt mua
09385920051,030,000
1.240.000
Sim 0938592005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
592005 Mobifone
Đặt mua
09321620051,030,000
1.240.000
Sim 0932162005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09386220051,030,000
1.240.000
Sim 0938622005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09380120051,030,000
1.240.000
Sim 0938012005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12005 Mobifone
Đặt mua
09380920051,030,000
1.240.000
Sim 0938092005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
092005 Mobifone
Đặt mua
09318220051,030,000
1.240.000
Sim 0931822005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09311520051,030,000
1.240.000
Sim 0931152005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09327020051,030,000
1.240.000
Sim 0932702005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Mobifone
Đặt mua
09320920051,030,000
1.240.000
Sim 0932092005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
092005 Mobifone
Đặt mua
09326320051,030,000
1.240.000
Sim 0932632005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09386020051,030,000
1.240.000
Sim 0938602005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09318520051,030,000
1.240.000
Sim 0931852005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52005 Mobifone
Đặt mua
09385320051,030,000
1.240.000
Sim 0938532005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
532005 Mobifone
Đặt mua
09321720051,030,000
1.240.000
Sim 0932172005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Mobifone
Đặt mua
09395720051,100,000
1.320.000
Sim 0939572005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Mobifone
Đặt mua
09363020051,100,000
1.320.000
Sim 0936302005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Mobifone
Đặt mua
09362320051,100,000
1.320.000
Sim 0936232005 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
232005 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 2005 Ất Dậu Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí