Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đuôi số 92006 Sim năm sinh 2006 Đầu Số 08 Vinaphone Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 2006 Bính Tuất Mệnh Thổ, Ốc thượng thổ, Sim 08*92006

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09118920062,080,000
2.500.000
Sim 0911892006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
09166920062,450,000
2.940.000
Sim 0916692006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
09157920062,450,000
2.940.000
Sim 0915792006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
09131920062,760,000
3.310.000
Sim 0913192006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
09115920062,900,000
3.480.000
Sim 0911592006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
09192920063,130,000
3.760.000
Sim 0919292006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
09162920063,200,000
3.840.000
Sim 0916292006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
09179920063,200,000
3.840.000
Sim 0917992006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
09188920063,900,000
4.680.000
Sim 0918892006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
09113920064,300,000
5.160.000
Sim 0911392006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
09116920064,300,000
5.160.000
Sim 0911692006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
09136920066,000,000
7.200.000
Sim 0913692006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
09160920068,800,000
10.560.000
Sim 0916092006 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
0816792006760,000
910.000
Sim 0816792006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
0818592006760,000
910.000
Sim 0818592006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08329920061,100,000
1.320.000
Sim 0832992006 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08529920061,100,000
1.320.000
Sim 0852992006 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08569920061,100,000
1.320.000
Sim 0856992006 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08593920061,100,000
1.320.000
Sim 0859392006 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08550920061,250,000
1.500.000
Sim 0855092006 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08239920061,300,000
1.560.000
Sim 0823992006 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08352920061,330,000
1.600.000
Sim 0835292006 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08332920061,330,000
1.600.000
Sim 0833292006 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08289920061,700,000
2.040.000
Sim 0828992006 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08390920061,700,000
2.040.000
Sim 0839092006 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08286920061,700,000
2.040.000
Sim 0828692006 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08259920061,800,000
2.160.000
Sim 0825992006 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08883920062,230,000
2.680.000
Sim 0888392006 Vinaphone Đầu số 088 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08178920062,300,000
2.760.000
Sim 0817892006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08578920062,400,000
2.880.000
Sim 0857892006 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08357920062,520,000
3.020.000
Sim 0835792006 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08577920062,700,000
3.240.000
Sim 0857792006 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08292920063,130,000
3.760.000
Sim 0829292006 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08528920063,200,000
3.840.000
Sim 0852892006 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08198920063,590,000
4.310.000
Sim 0819892006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08189920063,600,000
4.320.000
Sim 0818992006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08139920063,600,000
4.320.000
Sim 0813992006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08159920063,600,000
4.320.000
Sim 0815992006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08359920063,600,000
4.320.000
Sim 0835992006 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08288920063,650,000
4.380.000
Sim 0828892006 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08197920064,300,000
5.160.000
Sim 0819792006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08559920064,700,000
5.640.000
Sim 0855992006 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08898920065,100,000
6.120.000
Sim 0889892006 Vinaphone Đầu số 088 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08230920065,900,000
7.080.000
Sim 0823092006 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08270920065,900,000
7.080.000
Sim 0827092006 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08120920065,900,000
7.080.000
Sim 0812092006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08150920065,900,000
7.080.000
Sim 0815092006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08160920065,900,000
7.080.000
Sim 0816092006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08180920065,900,000
7.080.000
Sim 0818092006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08190920065,900,000
7.080.000
Sim 0819092006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08278920066,620,000
7.940.000
Sim 0827892006 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08899920068,000,000
9.600.000
Sim 0889992006 Vinaphone Đầu số 088 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
081309200612,500,000
15.000.000
Sim 0813092006 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua

KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 2006 Bính Tuất Mệnh Thổ, Ốc thượng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 "-" Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí