Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đuôi số 92005 Sim năm sinh 2005 Viettel Năm Sinh Không lỗi dính 7 Năm 2005 Ất Dậu Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09640920052,080,000
2.500.000
Sim 0964092005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09844920052,450,000
2.940.000
Sim 0984492005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09644920052,500,000
3.000.000
Sim 0964492005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09654920052,800,000
3.360.000
Sim 0965492005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09636920052,830,000
3.400.000
Sim 0963692005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09843920053,200,000
3.840.000
Sim 0984392005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09839920053,580,000
4.300.000
Sim 0983992005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09634920054,500,000
5.400.000
Sim 0963492005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09856920055,100,000
6.120.000
Sim 0985692005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09695920055,500,000
6.600.000
Sim 0969592005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09655920055,500,000
6.600.000
Sim 0965592005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09614920055,550,000
6.660.000
Sim 0961492005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09619920055,600,000
6.720.000
Sim 0961992005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09893920055,740,000
6.890.000
Sim 0989392005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09652920055,740,000
6.890.000
Sim 0965292005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09639920055,820,000
6.980.000
Sim 0963992005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09643920055,900,000
7.080.000
Sim 0964392005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09883920055,900,000
7.080.000
Sim 0988392005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09862920056,000,000
7.200.000
Sim 0986292005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09691920056,000,000
7.200.000
Sim 0969192005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09816920056,500,000
7.800.000
Sim 0981692005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09681920056,500,000
7.800.000
Sim 0968192005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09812920056,700,000
8.040.000
Sim 0981292005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09680920056,700,000
8.040.000
Sim 0968092005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09661920056,700,000
8.040.000
Sim 0966192005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09891920057,100,000
8.520.000
Sim 0989192005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09630920057,100,000
8.520.000
Sim 0963092005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09852920057,500,000
9.000.000
Sim 0985292005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09828920058,000,000
9.600.000
Sim 0982892005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
09618920058,000,000
9.600.000
Sim 0961892005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
096889200510,100,000
12.120.000
Sim 0968892005 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
098199200510,100,000
12.120.000
Sim 0981992005 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
08692920052,080,000
2.500.000
Sim 0869292005 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
08628920055,000,000
6.000.000
Sim 0862892005 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
08699920056,700,000
8.040.000
Sim 0869992005 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
0385392005800,000
960.000
Sim 0385392005 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
0356492005830,000
1.000.000
Sim 0356492005 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
0348692005850,000
1.020.000
Sim 0348692005 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
0353492005850,000
1.020.000
Sim 0353492005 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
0358492005880,000
1.060.000
Sim 0358492005 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
0348492005880,000
1.060.000
Sim 0348492005 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
0363192005950,000
1.140.000
Sim 0363192005 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03981920051,000,000
1.200.000
Sim 0398192005 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03348920051,000,000
1.200.000
Sim 0334892005 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03543920051,030,000
1.240.000
Sim 0354392005 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03840920051,060,000
1.270.000
Sim 0384092005 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03596920051,090,000
1.310.000
Sim 0359692005 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03855920051,090,000
1.310.000
Sim 0385592005 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03654920051,250,000
1.500.000
Sim 0365492005 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03841920051,250,000
1.500.000
Sim 0384192005 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03951920051,330,000
1.600.000
Sim 0395192005 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03960920051,330,000
1.600.000
Sim 0396092005 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03442920051,330,000
1.600.000
Sim 0344292005 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03952920051,400,000
1.680.000
Sim 0395292005 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03282920051,440,000
1.730.000
Sim 0328292005 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03828920051,460,000
1.750.000
Sim 0382892005 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03996920051,480,000
1.780.000
Sim 0399692005 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03328920051,530,000
1.840.000
Sim 0332892005 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03454920051,550,000
1.860.000
Sim 0345492005 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03541920051,550,000
1.860.000
Sim 0354192005 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03851920051,550,000
1.860.000
Sim 0385192005 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03358920051,550,000
1.860.000
Sim 0335892005 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03663920051,600,000
1.920.000
Sim 0366392005 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03859920051,600,000
1.920.000
Sim 0385992005 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03589920051,660,000
1.990.000
Sim 0358992005 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03496920051,700,000
2.040.000
Sim 0349692005 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
03668920051,750,000
2.100.000
Sim 0366892005 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 3G 4G miễn phí tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 2005 Ất Dậu Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí