Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đuôi số 91995 Sim năm sinh 1995 Đầu Số 085 Không lỗi dính 4 Năm 1995 Ất Hợi Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa, Sim 085*91995

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09067919952,900,000
3.480.000
Sim 0906791995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Mobifone
Đặt mua
09063919953,130,000
3.760.000
Sim 0906391995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Mobifone
Đặt mua
09152919953,200,000
3.840.000
Sim 0915291995 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
09173919953,310,000
3.970.000
Sim 0917391995 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
09375919953,500,000
4.200.000
Sim 0937591995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Mobifone
Đặt mua
09058919954,300,000
5.160.000
Sim 0905891995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Mobifone
Đặt mua
09161919955,000,000
6.000.000
Sim 0916191995 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
09116919956,500,000
7.800.000
Sim 0911691995 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
09027919956,830,000
8.200.000
Sim 0902791995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Mobifone
Đặt mua
09117919957,000,000
8.400.000
Sim 0911791995 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
09062919958,000,000
9.600.000
Sim 0906291995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Mobifone
Đặt mua
09382919958,000,000
9.600.000
Sim 0938291995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Mobifone
Đặt mua
09017919958,000,000
9.600.000
Sim 0901791995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Mobifone
Đặt mua
09657919958,500,000
10.200.000
Sim 0965791995 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
09177919959,000,000
10.800.000
Sim 0917791995 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
09667919959,000,000
10.800.000
Sim 0966791995 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
097639199510,000,000
12.000.000
Sim 0976391995 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
096959199510,100,000
12.120.000
Sim 0969591995 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
097189199511,140,000
13.370.000
Sim 0971891995 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
096129199512,000,000
14.400.000
Sim 0961291995 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
096229199512,000,000
14.400.000
Sim 0962291995 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
093909199512,000,000
14.400.000
Sim 0939091995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Mobifone
Đặt mua
093989199512,500,000
15.000.000
Sim 0939891995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Mobifone
Đặt mua
096589199513,300,000
15.960.000
Sim 0965891995 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
096339199513,300,000
15.960.000
Sim 0963391995 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
096639199514,100,000
16.920.000
Sim 0966391995 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
090789199515,700,000
18.840.000
Sim 0907891995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Mobifone
Đặt mua
096179199516,000,000
19.200.000
Sim 0961791995 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
098169199516,000,000
19.200.000
Sim 0981691995 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
096779199516,500,000
19.800.000
Sim 0967791995 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Viettel
Đặt mua
091279199524,200,000
29.040.000
Sim 0912791995 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08176919951,100,000
1.320.000
Sim 0817691995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08172919951,100,000
1.320.000
Sim 0817291995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08572919951,100,000
1.320.000
Sim 0857291995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08182919951,330,000
1.600.000
Sim 0818291995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08252919951,330,000
1.600.000
Sim 0825291995 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08258919951,330,000
1.600.000
Sim 0825891995 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08573919951,330,000
1.600.000
Sim 0857391995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08173919951,330,000
1.600.000
Sim 0817391995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08353919951,330,000
1.600.000
Sim 0835391995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08128919951,460,000
1.750.000
Sim 0812891995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08263919951,550,000
1.860.000
Sim 0826391995 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08552919951,550,000
1.860.000
Sim 0855291995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08558919951,630,000
1.960.000
Sim 0855891995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08233919951,700,000
2.040.000
Sim 0823391995 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08368919951,700,000
2.040.000
Sim 0836891995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08337919951,700,000
2.040.000
Sim 0833791995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08367919951,700,000
2.040.000
Sim 0836791995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08360919951,700,000
2.040.000
Sim 0836091995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08375919951,830,000
2.200.000
Sim 0837591995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08267919951,930,000
2.320.000
Sim 0826791995 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08560919952,000,000
2.400.000
Sim 0856091995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08570919952,000,000
2.400.000
Sim 0857091995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08580919952,000,000
2.400.000
Sim 0858091995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08133919952,000,000
2.400.000
Sim 0813391995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08156919952,000,000
2.400.000
Sim 0815691995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08158919952,000,000
2.400.000
Sim 0815891995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08163919952,000,000
2.400.000
Sim 0816391995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08153919952,080,000
2.500.000
Sim 0815391995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08561919952,080,000
2.500.000
Sim 0856191995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08136919952,080,000
2.500.000
Sim 0813691995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08351919952,080,000
2.500.000
Sim 0835191995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08569919952,080,000
2.500.000
Sim 0856991995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08331919952,190,000
2.630.000
Sim 0833191995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08259919952,200,000
2.640.000
Sim 0825991995 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08287919952,300,000
2.760.000
Sim 0828791995 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
08122919952,380,000
2.860.000
Sim 0812291995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91995 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 085 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 085 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 1995 Ất Hợi Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí