Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đuôi số 671995 Sim năm sinh 1995 Đầu Số 05 Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1995 Ất Hợi Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa, Sim 05*671995

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09326719951,030,000
1.240.000
Sim 0932671995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Mobifone
Đặt mua
09336719952,080,000
2.500.000
Sim 0933671995 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Mobifone
Đặt mua
09476719952,420,000
2.900.000
Sim 0947671995 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
09486719952,450,000
2.940.000
Sim 0948671995 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
09186719952,450,000
2.940.000
Sim 0918671995 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
09016719954,300,000
5.160.000
Sim 0901671995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Mobifone
Đặt mua
09416719954,300,000
5.160.000
Sim 0941671995 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
09116719954,300,000
5.160.000
Sim 0911671995 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
09736719955,820,000
6.980.000
Sim 0973671995 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Viettel
Đặt mua
09846719956,000,000
7.200.000
Sim 0984671995 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Viettel
Đặt mua
09096719956,300,000
7.560.000
Sim 0909671995 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Mobifone
Đặt mua
09816719958,820,000
10.580.000
Sim 0981671995 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Viettel
Đặt mua
0849671995750,000
900.000
Sim 0849671995 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
0848671995900,000
1.080.000
Sim 0848671995 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08296719951,100,000
1.320.000
Sim 0829671995 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08236719951,100,000
1.320.000
Sim 0823671995 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08136719951,100,000
1.320.000
Sim 0813671995 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08596719951,100,000
1.320.000
Sim 0859671995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08396719951,100,000
1.320.000
Sim 0839671995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08366719951,100,000
1.320.000
Sim 0836671995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08566719952,000,000
2.400.000
Sim 0856671995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08586719952,000,000
2.400.000
Sim 0858671995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08266719952,000,000
2.400.000
Sim 0826671995 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08376719952,000,000
2.400.000
Sim 0837671995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08996719952,080,000
2.500.000
Sim 0899671995 Mobifone Đầu số 089 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Mobifone
Đặt mua
08576719952,190,000
2.630.000
Sim 0857671995 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08276719953,200,000
3.840.000
Sim 0827671995 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08696719953,200,000
3.840.000
Sim 0869671995 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Viettel
Đặt mua
08886719953,300,000
3.960.000
Sim 0888671995 Vinaphone Đầu số 088 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08346719953,300,000
3.960.000
Sim 0834671995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
08676719953,580,000
4.300.000
Sim 0867671995 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Viettel
Đặt mua
08626719954,300,000
5.160.000
Sim 0862671995 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Viettel
Đặt mua
083567199510,000,000
12.000.000
Sim 0835671995 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vinaphone
Đặt mua
0566671995550,000
660.000
Sim 0566671995 Vietnamobile Đầu số 056 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vietnamobile
Đặt mua
0784671995800,000
960.000
Sim 0784671995 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Mobifone
Đặt mua
0587671995870,000
1.040.000
Sim 0587671995 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vietnamobile
Đặt mua
03596719952,000,000
2.400.000
Sim 0359671995 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Viettel
Đặt mua
03296719952,000,000
2.400.000
Sim 0329671995 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Viettel
Đặt mua
03566719952,000,000
2.400.000
Sim 0356671995 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Viettel
Đặt mua
05856719952,150,000
2.580.000
Sim 0585671995 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vietnamobile
Đặt mua
09236719952,390,000
2.870.000
Sim 0923671995 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vietnamobile
Đặt mua
09976719952,450,000
2.940.000
Sim 0997671995 Gmobile Đầu số 099 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Gmobile
Đặt mua
09226719952,600,000
3.120.000
Sim 0922671995 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vietnamobile
Đặt mua
03936719953,400,000
4.080.000
Sim 0393671995 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Viettel
Đặt mua
09256719956,020,000
7.220.000
Sim 0925671995 Vietnamobile Đầu số 092 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671995 Vietnamobile
Đặt mua

KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1995 Ất Hợi Mệnh Hỏa Sơn đầu hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí