Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đuôi số 51987 Sim năm sinh 1987 Đầu Số 03 Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1987 Đinh Mão Mệnh Hỏa Lò trung hỏa, Sim 03*51987

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09053519871,090,000
1.310.000
Sim 0905351987 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09358519871,930,000
2.320.000
Sim 0935851987 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09390519872,080,000
2.500.000
Sim 0939051987 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09397519872,080,000
2.500.000
Sim 0939751987 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09319519872,230,000
2.680.000
Sim 0931951987 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09089519872,230,000
2.680.000
Sim 0908951987 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09336519872,300,000
2.760.000
Sim 0933651987 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09317519872,450,000
2.940.000
Sim 0931751987 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09332519872,750,000
3.300.000
Sim 0933251987 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09361519872,830,000
3.400.000
Sim 0936151987 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09172519873,040,000
3.650.000
Sim 0917251987 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
09312519873,200,000
3.840.000
Sim 0931251987 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09162519873,700,000
4.440.000
Sim 0916251987 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
09318519873,900,000
4.680.000
Sim 0931851987 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09759519874,300,000
5.160.000
Sim 0975951987 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Viettel
Đặt mua
09015519874,700,000
5.640.000
Sim 0901551987 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09018519875,000,000
6.000.000
Sim 0901851987 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
09793519875,100,000
6.120.000
Sim 0979351987 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Viettel
Đặt mua
09617519875,200,000
6.240.000
Sim 0961751987 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Viettel
Đặt mua
09726519875,820,000
6.980.000
Sim 0972651987 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Viettel
Đặt mua
09136519875,900,000
7.080.000
Sim 0913651987 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
09896519876,700,000
8.040.000
Sim 0989651987 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Viettel
Đặt mua
09663519876,700,000
8.040.000
Sim 0966351987 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Viettel
Đặt mua
09610519877,500,000
9.000.000
Sim 0961051987 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Viettel
Đặt mua
09883519878,000,000
9.600.000
Sim 0988351987 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Viettel
Đặt mua
09310519878,500,000
10.200.000
Sim 0931051987 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
090605198712,500,000
15.000.000
Sim 0906051987 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
098555198721,750,000
26.100.000
Sim 0985551987 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Viettel
Đặt mua
08983519871,090,000
1.310.000
Sim 0898351987 Mobifone Đầu số 089 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
08139519871,100,000
1.320.000
Sim 0813951987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08138519871,100,000
1.320.000
Sim 0813851987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08133519871,100,000
1.320.000
Sim 0813351987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08132519871,100,000
1.320.000
Sim 0813251987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08129519871,100,000
1.320.000
Sim 0812951987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08126519871,100,000
1.320.000
Sim 0812651987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08192519871,100,000
1.320.000
Sim 0819251987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08191519871,100,000
1.320.000
Sim 0819151987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08189519871,100,000
1.320.000
Sim 0818951987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08188519871,100,000
1.320.000
Sim 0818851987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08187519871,100,000
1.320.000
Sim 0818751987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08186519871,100,000
1.320.000
Sim 0818651987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08158519871,100,000
1.320.000
Sim 0815851987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08156519871,100,000
1.320.000
Sim 0815651987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08179519871,100,000
1.320.000
Sim 0817951987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08178519871,100,000
1.320.000
Sim 0817851987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08176519871,100,000
1.320.000
Sim 0817651987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08173519871,100,000
1.320.000
Sim 0817351987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08172519871,100,000
1.320.000
Sim 0817251987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08171519871,100,000
1.320.000
Sim 0817151987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08169519871,100,000
1.320.000
Sim 0816951987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08168519871,100,000
1.320.000
Sim 0816851987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08167519871,100,000
1.320.000
Sim 0816751987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08371519871,100,000
1.320.000
Sim 0837151987 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08131519871,250,000
1.500.000
Sim 0813151987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08533519871,250,000
1.500.000
Sim 0853351987 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08333519871,290,000
1.550.000
Sim 0833351987 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08980519871,330,000
1.600.000
Sim 0898051987 Mobifone Đầu số 089 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Mobifone
Đặt mua
08577519871,330,000
1.600.000
Sim 0857751987 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08588519871,330,000
1.600.000
Sim 0858851987 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08226519871,400,000
1.680.000
Sim 0822651987 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08377519871,460,000
1.750.000
Sim 0837751987 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08570519871,480,000
1.780.000
Sim 0857051987 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08590519871,480,000
1.780.000
Sim 0859051987 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08521519871,480,000
1.780.000
Sim 0852151987 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08223519871,480,000
1.780.000
Sim 0822351987 Vinaphone Đầu số 082 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08526519871,480,000
1.780.000
Sim 0852651987 Vinaphone Đầu số 085 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
08128519871,480,000
1.780.000
Sim 0812851987 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51987 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1987 Đinh Mão Mệnh Hỏa Lò trung hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí