Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đuôi số 51965 Sim năm sinh 1965 Viettel Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1965 Ất Tỵ Mệnh Hỏa Phú đăng hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09627519651,100,000
1.320.000
Sim 0962751965 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09671519651,140,000
1.370.000
Sim 0967151965 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09698519651,200,000
1.440.000
Sim 0969851965 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09752519651,250,000
1.500.000
Sim 0975251965 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09669519651,250,000
1.500.000
Sim 0966951965 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09763519651,250,000
1.500.000
Sim 0976351965 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09787519651,330,000
1.600.000
Sim 0978751965 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09770519651,400,000
1.680.000
Sim 0977051965 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09863519651,480,000
1.780.000
Sim 0986351965 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09756519651,480,000
1.780.000
Sim 0975651965 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09613519651,480,000
1.780.000
Sim 0961351965 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09632519651,500,000
1.800.000
Sim 0963251965 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09681519651,550,000
1.860.000
Sim 0968151965 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09716519651,700,000
2.040.000
Sim 0971651965 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09631519652,500,000
3.000.000
Sim 0963151965 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09726519652,500,000
3.000.000
Sim 0972651965 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09717519652,600,000
3.120.000
Sim 0971751965 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09818519652,600,000
3.120.000
Sim 0981851965 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09888519653,130,000
3.760.000
Sim 0988851965 Viettel Đầu số 098 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
09765519653,200,000
3.840.000
Sim 0976551965 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0866751965550,000
660.000
Sim 0866751965 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0869251965550,000
660.000
Sim 0869251965 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0868051965620,000
740.000
Sim 0868051965 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0867051965690,000
830.000
Sim 0867051965 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
08628519651,080,000
1.300.000
Sim 0862851965 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
08682519651,100,000
1.320.000
Sim 0868251965 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
08629519651,400,000
1.680.000
Sim 0862951965 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
08655519652,080,000
2.500.000
Sim 0865551965 Viettel Đầu số 086 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0363351965350,000
420.000
Sim 0363351965 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0375651965350,000
420.000
Sim 0375651965 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0373351965350,000
420.000
Sim 0373351965 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0392651965590,000
710.000
Sim 0392651965 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0386051965620,000
740.000
Sim 0386051965 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0338651965620,000
740.000
Sim 0338651965 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0325751965660,000
790.000
Sim 0325751965 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0329551965680,000
820.000
Sim 0329551965 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0325651965680,000
820.000
Sim 0325651965 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0366351965690,000
830.000
Sim 0366351965 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0387751965760,000
910.000
Sim 0387751965 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0369951965760,000
910.000
Sim 0369951965 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0385751965800,000
960.000
Sim 0385751965 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0359851965820,000
980.000
Sim 0359851965 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0377151965830,000
1.000.000
Sim 0377151965 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0333251965880,000
1.060.000
Sim 0333251965 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0326751965900,000
1.080.000
Sim 0326751965 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
0338151965980,000
1.180.000
Sim 0338151965 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
03631519651,600,000
1.920.000
Sim 0363151965 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
03835519651,700,000
2.040.000
Sim 0383551965 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
03675519651,700,000
2.040.000
Sim 0367551965 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
03526519652,000,000
2.400.000
Sim 0352651965 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua
03955519656,700,000
8.040.000
Sim 0395551965 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51965 Viettel
Đặt mua

KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 3G 4G miễn phí tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1965 Ất Tỵ Mệnh Hỏa Phú đăng hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí