Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đuôi số 21981 Sim năm sinh 1981 Đầu Số 07 Mobifone Không lỗi dính 4 Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc, Sim 07*21981

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09380219811,100,000
1.320.000
Sim 0938021981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09379219811,200,000
1.440.000
Sim 0937921981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09356219811,330,000
1.600.000
Sim 0935621981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09378219811,400,000
1.680.000
Sim 0937821981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09317219811,550,000
1.860.000
Sim 0931721981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09336219811,700,000
2.040.000
Sim 0933621981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09386219811,900,000
2.280.000
Sim 0938621981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09357219811,930,000
2.320.000
Sim 0935721981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09057219812,000,000
2.400.000
Sim 0905721981 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09358219812,080,000
2.500.000
Sim 0935821981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09360219812,080,000
2.500.000
Sim 0936021981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09389219812,080,000
2.500.000
Sim 0938921981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09083219812,080,000
2.500.000
Sim 0908321981 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09329219812,230,000
2.680.000
Sim 0932921981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09353219812,450,000
2.940.000
Sim 0935321981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09067219812,830,000
3.400.000
Sim 0906721981 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09373219812,830,000
3.400.000
Sim 0937321981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09315219813,000,000
3.600.000
Sim 0931521981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09330219813,500,000
4.200.000
Sim 0933021981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09321219816,300,000
7.560.000
Sim 0932121981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09323219816,300,000
7.560.000
Sim 0932321981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0898921981990,000
1.190.000
Sim 0898921981 Mobifone Đầu số 089 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
08967219811,480,000
1.780.000
Sim 0896721981 Mobifone Đầu số 089 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
08990219811,550,000
1.860.000
Sim 0899021981 Mobifone Đầu số 089 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
08988219812,450,000
2.940.000
Sim 0898821981 Mobifone Đầu số 089 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
08999219814,730,000
5.680.000
Sim 0899921981 Mobifone Đầu số 089 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0779321981690,000
830.000
Sim 0779321981 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0785521981700,000
840.000
Sim 0785521981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0796321981760,000
910.000
Sim 0796321981 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0795221981760,000
910.000
Sim 0795221981 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0768321981760,000
910.000
Sim 0768321981 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0769221981760,000
910.000
Sim 0769221981 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0768521981790,000
950.000
Sim 0768521981 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0785021981820,000
980.000
Sim 0785021981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0783321981820,000
980.000
Sim 0783321981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0797321981820,000
980.000
Sim 0797321981 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0798321981820,000
980.000
Sim 0798321981 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0783521981820,000
980.000
Sim 0783521981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0786521981820,000
980.000
Sim 0786521981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0797521981820,000
980.000
Sim 0797521981 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0798521981820,000
980.000
Sim 0798521981 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0783621981820,000
980.000
Sim 0783621981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0786621981820,000
980.000
Sim 0786621981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0786721981820,000
980.000
Sim 0786721981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0793721981820,000
980.000
Sim 0793721981 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0797821981820,000
980.000
Sim 0797821981 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0773521981830,000
1.000.000
Sim 0773521981 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0766021981870,000
1.040.000
Sim 0766021981 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0703221981870,000
1.040.000
Sim 0703221981 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0785221981890,000
1.070.000
Sim 0785221981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0782821981950,000
1.140.000
Sim 0782821981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0787921981950,000
1.140.000
Sim 0787921981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
0788521981980,000
1.180.000
Sim 0788521981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07938219811,000,000
1.200.000
Sim 0793821981 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07893219811,100,000
1.320.000
Sim 0789321981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07733219811,100,000
1.320.000
Sim 0773321981 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07982219811,100,000
1.320.000
Sim 0798221981 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07663219811,140,000
1.370.000
Sim 0766321981 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07988219811,200,000
1.440.000
Sim 0798821981 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07921219811,200,000
1.440.000
Sim 0792121981 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07882219811,330,000
1.600.000
Sim 0788221981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07633219811,330,000
1.600.000
Sim 0763321981 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07883219811,330,000
1.600.000
Sim 0788321981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07873219811,330,000
1.600.000
Sim 0787321981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07821219811,330,000
1.600.000
Sim 0782121981 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07688219811,330,000
1.600.000
Sim 0768821981 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
07772219811,330,000
1.600.000
Sim 0777221981 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí