Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đuôi số 2001 Sim năm sinh 2001 Vinaphone Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0943702001760,000
910.000
Sim 0943702001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0944762001800,000
960.000
Sim 0944762001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0948902001900,000
1.080.000
Sim 0948902001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0913202001900,000
1.080.000
Sim 0913202001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0944492001900,000
1.080.000
Sim 0944492001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0949822001900,000
1.080.000
Sim 0949822001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
0944912001900,000
1.080.000
Sim 0944912001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09494020011,000,000
1.200.000
Sim 0949402001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09451820011,000,000
1.200.000
Sim 0945182001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09451320011,000,000
1.200.000
Sim 0945132001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09465020011,030,000
1.240.000
Sim 0946502001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09476220011,040,000
1.250.000
Sim 0947622001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09433720011,100,000
1.320.000
Sim 0943372001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09445920011,100,000
1.320.000
Sim 0944592001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09448120011,100,000
1.320.000
Sim 0944812001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09447120011,100,000
1.320.000
Sim 0944712001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09437120011,100,000
1.320.000
Sim 0943712001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09473220011,100,000
1.320.000
Sim 0947322001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09457120011,100,000
1.320.000
Sim 0945712001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09463620011,100,000
1.320.000
Sim 0946362001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09485120011,100,000
1.320.000
Sim 0948512001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09438120011,100,000
1.320.000
Sim 0943812001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09441620011,100,000
1.320.000
Sim 0944162001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09485620011,100,000
1.320.000
Sim 0948562001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09477920011,100,000
1.320.000
Sim 0947792001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09471520011,100,000
1.320.000
Sim 0947152001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09482420011,100,000
1.320.000
Sim 0948242001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09495720011,100,000
1.320.000
Sim 0949572001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09458920011,100,000
1.320.000
Sim 0945892001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09492320011,100,000
1.320.000
Sim 0949232001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09461520011,100,000
1.320.000
Sim 0946152001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09453120011,100,000
1.320.000
Sim 0945312001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09437820011,100,000
1.320.000
Sim 0943782001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09445220011,100,000
1.320.000
Sim 0944522001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09487320011,100,000
1.320.000
Sim 0948732001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09496220011,100,000
1.320.000
Sim 0949622001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09437520011,100,000
1.320.000
Sim 0943752001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09458720011,100,000
1.320.000
Sim 0945872001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09483220011,100,000
1.320.000
Sim 0948322001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09499620011,100,000
1.320.000
Sim 0949962001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09447320011,100,000
1.320.000
Sim 0944732001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09487820011,100,000
1.320.000
Sim 0948782001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09439620011,100,000
1.320.000
Sim 0943962001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09443720011,100,000
1.320.000
Sim 0944372001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09497320011,100,000
1.320.000
Sim 0949732001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09437920011,100,000
1.320.000
Sim 0943792001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09453720011,100,000
1.320.000
Sim 0945372001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09463820011,100,000
1.320.000
Sim 0946382001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09433620011,100,000
1.320.000
Sim 0943362001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09460720011,100,000
1.320.000
Sim 0946072001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09493720011,100,000
1.320.000
Sim 0949372001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09164220011,100,000
1.320.000
Sim 0916422001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09479620011,100,000
1.320.000
Sim 0947962001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09147420011,100,000
1.320.000
Sim 0914742001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09437320011,100,000
1.320.000
Sim 0943732001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09495220011,100,000
1.320.000
Sim 0949522001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09175820011,100,000
1.320.000
Sim 0917582001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09174820011,100,000
1.320.000
Sim 0917482001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09164720011,100,000
1.320.000
Sim 0916472001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09174620011,100,000
1.320.000
Sim 0917462001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09179420011,100,000
1.320.000
Sim 0917942001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09159420011,100,000
1.320.000
Sim 0915942001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09178420011,100,000
1.320.000
Sim 0917842001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09175320011,100,000
1.320.000
Sim 0917532001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09165320011,100,000
1.320.000
Sim 0916532001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09155320011,100,000
1.320.000
Sim 0915532001 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
09436720011,180,000
1.420.000
Sim 0943672001 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí