Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đuôi số 1996 Sim năm sinh 1996 Vinaphone Năm 1996 Bính Tý Mệnh Thủy, Giản hạ thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09492019961,330,000
1.600.000
Sim 0949201996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09496719961,630,000
1.960.000
Sim 0949671996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09480419961,700,000
2.040.000
Sim 0948041996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09443019961,700,000
2.040.000
Sim 0944301996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09472419961,700,000
2.040.000
Sim 0947241996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09496319961,740,000
2.090.000
Sim 0949631996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09174619961,780,000
2.140.000
Sim 0917461996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09495419961,850,000
2.220.000
Sim 0949541996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09486719961,850,000
2.220.000
Sim 0948671996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09467119961,850,000
2.220.000
Sim 0946711996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09453719961,850,000
2.220.000
Sim 0945371996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09443719961,850,000
2.220.000
Sim 0944371996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09493519961,930,000
2.320.000
Sim 0949351996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09473019961,930,000
2.320.000
Sim 0947301996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09445919961,930,000
2.320.000
Sim 0944591996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09134419961,930,000
2.320.000
Sim 0913441996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09453019962,000,000
2.400.000
Sim 0945301996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09492419962,080,000
2.500.000
Sim 0949241996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09147719962,080,000
2.500.000
Sim 0914771996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09449619962,080,000
2.500.000
Sim 0944961996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09483619962,080,000
2.500.000
Sim 0948361996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09483919962,080,000
2.500.000
Sim 0948391996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09468019962,080,000
2.500.000
Sim 0946801996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09423019962,080,000
2.500.000
Sim 0942301996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09457419962,080,000
2.500.000
Sim 0945741996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09427219962,080,000
2.500.000
Sim 0942721996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09457619962,080,000
2.500.000
Sim 0945761996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09497419962,080,000
2.500.000
Sim 0949741996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09146119962,080,000
2.500.000
Sim 0914611996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09167419962,080,000
2.500.000
Sim 0916741996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09479519962,080,000
2.500.000
Sim 0947951996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09474419962,080,000
2.500.000
Sim 0947441996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09418019962,080,000
2.500.000
Sim 0941801996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09413019962,080,000
2.500.000
Sim 0941301996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09471519962,080,000
2.500.000
Sim 0947151996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09476519962,080,000
2.500.000
Sim 0947651996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09492119962,080,000
2.500.000
Sim 0949211996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09467519962,090,000
2.510.000
Sim 0946751996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09432519962,090,000
2.510.000
Sim 0943251996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09442119962,090,000
2.510.000
Sim 0944211996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09474519962,090,000
2.510.000
Sim 0947451996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09446419962,090,000
2.510.000
Sim 0944641996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09489619962,090,000
2.510.000
Sim 0948961996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09154019962,140,000
2.570.000
Sim 0915401996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09442619962,150,000
2.580.000
Sim 0944261996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09144719962,150,000
2.580.000
Sim 0914471996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09472019962,260,000
2.710.000
Sim 0947201996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09479119962,270,000
2.720.000
Sim 0947911996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09494519962,300,000
2.760.000
Sim 0949451996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09453419962,300,000
2.760.000
Sim 0945341996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09479019962,300,000
2.760.000
Sim 0947901996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09187519962,300,000
2.760.000
Sim 0918751996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09448519962,380,000
2.860.000
Sim 0944851996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09475819962,380,000
2.860.000
Sim 0947581996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09449519962,380,000
2.860.000
Sim 0944951996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09498119962,450,000
2.940.000
Sim 0949811996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09195419962,450,000
2.940.000
Sim 0919541996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09145319962,450,000
2.940.000
Sim 0914531996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09461519962,450,000
2.940.000
Sim 0946151996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09497719962,450,000
2.940.000
Sim 0949771996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09414019962,450,000
2.940.000
Sim 0941401996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09475219962,450,000
2.940.000
Sim 0947521996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09131719962,450,000
2.940.000
Sim 0913171996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09155919962,450,000
2.940.000
Sim 0915591996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09178619962,450,000
2.940.000
Sim 0917861996 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09468919962,450,000
2.940.000
Sim 0946891996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
09464219962,450,000
2.940.000
Sim 0946421996 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Năm 1996 Bính Tý Mệnh Thủy, Giản hạ thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí