Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đuôi số 1996 Sim năm sinh 1996 Đầu Số 03 Năm Sinh Năm 1996 Bính Tý Mệnh Thủy, Giản hạ thủy, Sim 03*1996

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03497519961,070,000
1.280.000
Sim 0349751996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03475319961,070,000
1.280.000
Sim 0347531996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03544019961,070,000
1.280.000
Sim 0354401996 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03648019961,070,000
1.280.000
Sim 0364801996 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03497319961,070,000
1.280.000
Sim 0349731996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03473119961,110,000
1.330.000
Sim 0347311996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03483019961,110,000
1.330.000
Sim 0348301996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03545219961,140,000
1.370.000
Sim 0354521996 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03635119961,180,000
1.420.000
Sim 0363511996 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03485419961,180,000
1.420.000
Sim 0348541996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03493819961,180,000
1.420.000
Sim 0349381996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03439719961,180,000
1.420.000
Sim 0343971996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03349019961,200,000
1.440.000
Sim 0334901996 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03649019961,200,000
1.440.000
Sim 0364901996 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03794319961,220,000
1.460.000
Sim 0379431996 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03472419961,240,000
1.490.000
Sim 0347241996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03647319961,240,000
1.490.000
Sim 0364731996 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03731419961,250,000
1.500.000
Sim 0373141996 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03425619961,320,000
1.580.000
Sim 0342561996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03294119961,330,000
1.600.000
Sim 0329411996 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03481719961,330,000
1.600.000
Sim 0348171996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03575119961,330,000
1.600.000
Sim 0357511996 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03943719961,400,000
1.680.000
Sim 0394371996 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03468519961,400,000
1.680.000
Sim 0346851996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03747619961,400,000
1.680.000
Sim 0374761996 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03955319961,400,000
1.680.000
Sim 0395531996 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03536019961,400,000
1.680.000
Sim 0353601996 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03945219961,400,000
1.680.000
Sim 0394521996 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03675319961,400,000
1.680.000
Sim 0367531996 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03945119961,400,000
1.680.000
Sim 0394511996 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03847519961,400,000
1.680.000
Sim 0384751996 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03544219961,400,000
1.680.000
Sim 0354421996 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03948719961,400,000
1.680.000
Sim 0394871996 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03475619961,400,000
1.680.000
Sim 0347561996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03942419961,400,000
1.680.000
Sim 0394241996 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03478519961,400,000
1.680.000
Sim 0347851996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03545919961,400,000
1.680.000
Sim 0354591996 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03469219961,400,000
1.680.000
Sim 0346921996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03487319961,400,000
1.680.000
Sim 0348731996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03746519961,400,000
1.680.000
Sim 0374651996 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03648719961,400,000
1.680.000
Sim 0364871996 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03539719961,400,000
1.680.000
Sim 0353971996 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03476719961,400,000
1.680.000
Sim 0347671996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03479219961,400,000
1.680.000
Sim 0347921996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03478419961,400,000
1.680.000
Sim 0347841996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03475419961,400,000
1.680.000
Sim 0347541996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03467319961,400,000
1.680.000
Sim 0346731996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03746419961,400,000
1.680.000
Sim 0374641996 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03576019961,400,000
1.680.000
Sim 0357601996 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03976019961,400,000
1.680.000
Sim 0397601996 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03547319961,400,000
1.680.000
Sim 0354731996 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03546719961,400,000
1.680.000
Sim 0354671996 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03480519961,400,000
1.680.000
Sim 0348051996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03641319961,400,000
1.680.000
Sim 0364131996 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03595319961,400,000
1.680.000
Sim 0359531996 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03796019961,400,000
1.680.000
Sim 0379601996 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03748119961,400,000
1.680.000
Sim 0374811996 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03941319961,400,000
1.680.000
Sim 0394131996 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03532719961,400,000
1.680.000
Sim 0353271996 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03926019961,400,000
1.680.000
Sim 0392601996 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03766019961,400,000
1.680.000
Sim 0376601996 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03474119961,400,000
1.680.000
Sim 0347411996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03485019961,400,000
1.680.000
Sim 0348501996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03394319961,400,000
1.680.000
Sim 0339431996 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03465119961,400,000
1.680.000
Sim 0346511996 Viettel Đầu số 034 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03287119961,400,000
1.680.000
Sim 0328711996 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
03941819961,400,000
1.680.000
Sim 0394181996 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1996 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1996 Bính Tý Mệnh Thủy, Giản hạ thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí