Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đuôi số 1989 Sim năm sinh 1989 Đầu Số 03 Viettel Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1989 Kỷ Tỵ Mệnh Mộc , Đại lâm mộc, Sim 03*1989

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03267319891,100,000
1.320.000
Sim 0326731989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03577019891,150,000
1.380.000
Sim 0357701989 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03725019891,200,000
1.440.000
Sim 0372501989 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03973019891,200,000
1.440.000
Sim 0397301989 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03783019891,200,000
1.440.000
Sim 0378301989 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03268019891,200,000
1.440.000
Sim 0326801989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03255019891,200,000
1.440.000
Sim 0325501989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03287319891,200,000
1.440.000
Sim 0328731989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03298019891,200,000
1.440.000
Sim 0329801989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03323019891,200,000
1.440.000
Sim 0332301989 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03257019891,200,000
1.440.000
Sim 0325701989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03259019891,200,000
1.440.000
Sim 0325901989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03253019891,200,000
1.440.000
Sim 0325301989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03292019891,200,000
1.440.000
Sim 0329201989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03372019891,200,000
1.440.000
Sim 0337201989 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03532019891,200,000
1.440.000
Sim 0353201989 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03562019891,200,000
1.440.000
Sim 0356201989 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03592019891,200,000
1.440.000
Sim 0359201989 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03652019891,200,000
1.440.000
Sim 0365201989 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03352019891,200,000
1.440.000
Sim 0335201989 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03373019891,200,000
1.440.000
Sim 0337301989 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03963019891,200,000
1.440.000
Sim 0396301989 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03363019891,200,000
1.440.000
Sim 0336301989 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03533019891,200,000
1.440.000
Sim 0353301989 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03763019891,200,000
1.440.000
Sim 0376301989 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03595019891,200,000
1.440.000
Sim 0359501989 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03775019891,200,000
1.440.000
Sim 0377501989 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03635019891,200,000
1.440.000
Sim 0363501989 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03625019891,200,000
1.440.000
Sim 0362501989 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03875019891,200,000
1.440.000
Sim 0387501989 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03277019891,200,000
1.440.000
Sim 0327701989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03637019891,200,000
1.440.000
Sim 0363701989 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03997019891,200,000
1.440.000
Sim 0399701989 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03358019891,200,000
1.440.000
Sim 0335801989 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03378019891,200,000
1.440.000
Sim 0337801989 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03776319891,210,000
1.450.000
Sim 0377631989 Viettel Đầu số 037 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03297019891,240,000
1.490.000
Sim 0329701989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03275019891,250,000
1.500.000
Sim 0327501989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03856319891,250,000
1.500.000
Sim 0385631989 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03256319891,250,000
1.500.000
Sim 0325631989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03698719891,250,000
1.500.000
Sim 0369871989 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03253119891,300,000
1.560.000
Sim 0325311989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03295119891,300,000
1.560.000
Sim 0329511989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03882019891,330,000
1.600.000
Sim 0388201989 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03977019891,330,000
1.600.000
Sim 0397701989 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03977119891,330,000
1.600.000
Sim 0397711989 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03295319891,330,000
1.600.000
Sim 0329531989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03357219891,330,000
1.600.000
Sim 0335721989 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03283719891,330,000
1.600.000
Sim 0328371989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03573019891,330,000
1.600.000
Sim 0357301989 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03570619891,330,000
1.600.000
Sim 0357061989 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03675319891,350,000
1.620.000
Sim 0367531989 Viettel Đầu số 036 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03535019891,350,000
1.620.000
Sim 0353501989 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03836019891,400,000
1.680.000
Sim 0383601989 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03875319891,400,000
1.680.000
Sim 0387531989 Viettel Đầu số 038 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03926019891,400,000
1.680.000
Sim 0392601989 Viettel Đầu số 039 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03253719891,400,000
1.680.000
Sim 0325371989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03256019891,400,000
1.680.000
Sim 0325601989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03266019891,400,000
1.680.000
Sim 0326601989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03375319891,400,000
1.680.000
Sim 0337531989 Viettel Đầu số 033 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03252019891,400,000
1.680.000
Sim 0325201989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03259119891,400,000
1.680.000
Sim 0325911989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03255319891,400,000
1.680.000
Sim 0325531989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03587019891,400,000
1.680.000
Sim 0358701989 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03587219891,400,000
1.680.000
Sim 0358721989 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03261519891,400,000
1.680.000
Sim 0326151989 Viettel Đầu số 032 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
03593119891,400,000
1.680.000
Sim 0359311989 Viettel Đầu số 035 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1989 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 3G 4G miễn phí tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1989 Kỷ Tỵ Mệnh Mộc , Đại lâm mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí