Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đuôi số 1971 Sim năm sinh 1971 Đầu Số 076 Mobifone Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1971 Tân Hợi Mệnh Kim, Thoa xuyến kim, Sim 076*1971

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0762681971500,000
600.000
Sim 0762681971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0762791971500,000
600.000
Sim 0762791971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0763791971500,000
600.000
Sim 0763791971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0763391971520,000
620.000
Sim 0763391971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0766021971520,000
620.000
Sim 0766021971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0768201971520,000
620.000
Sim 0768201971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0766881971760,000
910.000
Sim 0766881971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0763111971760,000
910.000
Sim 0763111971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
0762591971790,000
950.000
Sim 0762591971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07630819711,030,000
1.240.000
Sim 0763081971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07631719711,030,000
1.240.000
Sim 0763171971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07683719711,100,000
1.320.000
Sim 0768371971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07665219711,100,000
1.320.000
Sim 0766521971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07696019711,100,000
1.320.000
Sim 0769601971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07655219711,210,000
1.450.000
Sim 0765521971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07667119711,250,000
1.500.000
Sim 0766711971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07683619711,330,000
1.600.000
Sim 0768361971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07658719711,700,000
2.040.000
Sim 0765871971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07657119711,700,000
2.040.000
Sim 0765711971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07658519711,700,000
2.040.000
Sim 0765851971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07658919711,700,000
2.040.000
Sim 0765891971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07657519711,700,000
2.040.000
Sim 0765751971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07690819711,700,000
2.040.000
Sim 0769081971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07696219711,700,000
2.040.000
Sim 0769621971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07690119711,700,000
2.040.000
Sim 0769011971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07690619711,700,000
2.040.000
Sim 0769061971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07698619711,700,000
2.040.000
Sim 0769861971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07696119711,700,000
2.040.000
Sim 0769611971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07698519711,700,000
2.040.000
Sim 0769851971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07696319711,700,000
2.040.000
Sim 0769631971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07633319711,850,000
2.220.000
Sim 0763331971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07623119711,850,000
2.220.000
Sim 0762311971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07692119711,850,000
2.220.000
Sim 0769211971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07682519712,200,000
2.640.000
Sim 0768251971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07667819712,450,000
2.940.000
Sim 0766781971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07699719713,580,000
4.300.000
Sim 0769971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07689719713,800,000
4.560.000
Sim 0768971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07669719713,880,000
4.660.000
Sim 0766971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07639719714,300,000
5.160.000
Sim 0763971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07659719714,300,000
5.160.000
Sim 0765971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07629719714,700,000
5.640.000
Sim 0762971971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
07678919715,000,000
6.000.000
Sim 0767891971 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua

KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 076 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 076 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1971 Tân Hợi Mệnh Kim, Thoa xuyến kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí