Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đầu Số 093 Mobifone Năm Sinh Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0934701981950,000
1.140.000
Sim 0934701981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09364919811,030,000
1.240.000
Sim 0936491981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91981 Mobifone
Đặt mua
09317019811,100,000
1.320.000
Sim 0931701981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
701981 Mobifone
Đặt mua
09349319811,100,000
1.320.000
Sim 0934931981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09357019811,100,000
1.320.000
Sim 0935701981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09372819811,100,000
1.320.000
Sim 0937281981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
81981 Mobifone
Đặt mua
09387419811,100,000
1.320.000
Sim 0938741981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
741981 Mobifone
Đặt mua
09340519811,100,000
1.320.000
Sim 0934051981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09389519811,100,000
1.320.000
Sim 0938951981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09380219811,100,000
1.320.000
Sim 0938021981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09326419811,100,000
1.320.000
Sim 0932641981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
641981 Mobifone
Đặt mua
09314919811,100,000
1.320.000
Sim 0931491981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09314219811,100,000
1.320.000
Sim 0931421981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09314319811,100,000
1.320.000
Sim 0931431981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31981 Mobifone
Đặt mua
09314419811,100,000
1.320.000
Sim 0931441981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
441981 Mobifone
Đặt mua
09334119811,180,000
1.420.000
Sim 0933411981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09397419811,180,000
1.420.000
Sim 0939741981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09378419811,200,000
1.440.000
Sim 0937841981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41981 Mobifone
Đặt mua
09379219811,200,000
1.440.000
Sim 0937921981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
921981 Mobifone
Đặt mua
09388419811,250,000
1.500.000
Sim 0938841981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09383019811,250,000
1.500.000
Sim 0938301981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09376219811,250,000
1.500.000
Sim 0937621981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09334319811,250,000
1.500.000
Sim 0933431981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
431981 Mobifone
Đặt mua
09334219811,250,000
1.500.000
Sim 0933421981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09377519811,250,000
1.500.000
Sim 0937751981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09335119811,250,000
1.500.000
Sim 0933511981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11981 Mobifone
Đặt mua
09356219811,330,000
1.600.000
Sim 0935621981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
621981 Mobifone
Đặt mua
09332619811,330,000
1.600.000
Sim 0933261981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09378519811,330,000
1.600.000
Sim 0937851981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09315019811,330,000
1.600.000
Sim 0931501981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09352019811,330,000
1.600.000
Sim 0935201981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
201981 Mobifone
Đặt mua
09379619811,330,000
1.600.000
Sim 0937961981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09372019811,350,000
1.620.000
Sim 0937201981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09378219811,400,000
1.680.000
Sim 0937821981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21981 Mobifone
Đặt mua
09363019811,450,000
1.740.000
Sim 0936301981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
301981 Mobifone
Đặt mua
09324319811,450,000
1.740.000
Sim 0932431981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09334919811,500,000
1.800.000
Sim 0933491981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09338019811,550,000
1.860.000
Sim 0933801981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09353419811,550,000
1.860.000
Sim 0935341981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
341981 Mobifone
Đặt mua
09373919811,550,000
1.860.000
Sim 0937391981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09367019811,550,000
1.860.000
Sim 0936701981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09352719811,550,000
1.860.000
Sim 0935271981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71981 Mobifone
Đặt mua
09317219811,550,000
1.860.000
Sim 0931721981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
721981 Mobifone
Đặt mua
09317419811,550,000
1.860.000
Sim 0931741981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09344919811,550,000
1.860.000
Sim 0934491981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09332719811,600,000
1.920.000
Sim 0933271981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71981 Mobifone
Đặt mua
09376119811,650,000
1.980.000
Sim 0937611981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
611981 Mobifone
Đặt mua
09337319811,700,000
2.040.000
Sim 0933731981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09377319811,700,000
2.040.000
Sim 0937731981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09337519811,700,000
2.040.000
Sim 0933751981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51981 Mobifone
Đặt mua
09333419811,700,000
2.040.000
Sim 0933341981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
341981 Mobifone
Đặt mua
09340919811,700,000
2.040.000
Sim 0934091981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09336219811,700,000
2.040.000
Sim 0933621981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09397019811,700,000
2.040.000
Sim 0939701981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01981 Mobifone
Đặt mua
09355419811,700,000
2.040.000
Sim 0935541981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
541981 Mobifone
Đặt mua
09347219811,700,000
2.040.000
Sim 0934721981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09354319811,700,000
2.040.000
Sim 0935431981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09367119811,700,000
2.040.000
Sim 0936711981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11981 Mobifone
Đặt mua
09369619811,700,000
2.040.000
Sim 0936961981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
961981 Mobifone
Đặt mua
09324719811,700,000
2.040.000
Sim 0932471981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09347419811,700,000
2.040.000
Sim 0934741981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09348319811,700,000
2.040.000
Sim 0934831981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31981 Mobifone
Đặt mua
09348719811,700,000
2.040.000
Sim 0934871981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
871981 Mobifone
Đặt mua
09391419811,700,000
2.040.000
Sim 0939141981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09398719811,700,000
2.040.000
Sim 0939871981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09364519811,780,000
2.140.000
Sim 0936451981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51981 Mobifone
Đặt mua
09356119811,790,000
2.150.000
Sim 0935611981 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
611981 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 093 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 093 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí