Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đầu Số 09 Năm 2007 Đinh Hợi Mệnh Thổ, Ốc thượng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0933912007690,000
830.000
Sim 0933912007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Mobifone
Đặt mua
0937402007830,000
1.000.000
Sim 0937402007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02007 Mobifone
Đặt mua
0938952007830,000
1.000.000
Sim 0938952007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
952007 Mobifone
Đặt mua
0937062007880,000
1.060.000
Sim 0937062007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Mobifone
Đặt mua
0944532007900,000
1.080.000
Sim 0944532007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Vinaphone
Đặt mua
0943852007900,000
1.080.000
Sim 0943852007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52007 Vinaphone
Đặt mua
0946922007900,000
1.080.000
Sim 0946922007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
922007 Vinaphone
Đặt mua
0967032007950,000
1.140.000
Sim 0967032007 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Viettel
Đặt mua
0947302007950,000
1.140.000
Sim 0947302007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Vinaphone
Đặt mua
0947832007950,000
1.140.000
Sim 0947832007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
32007 Vinaphone
Đặt mua
0937952007950,000
1.140.000
Sim 0937952007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
952007 Mobifone
Đặt mua
0904392007950,000
1.140.000
Sim 0904392007 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Mobifone
Đặt mua
0931612007960,000
1.150.000
Sim 0931612007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Mobifone
Đặt mua
0944352007970,000
1.160.000
Sim 0944352007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52007 Vinaphone
Đặt mua
0944302007970,000
1.160.000
Sim 0944302007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
302007 Vinaphone
Đặt mua
09498320071,000,000
1.200.000
Sim 0949832007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Vinaphone
Đặt mua
09377420071,000,000
1.200.000
Sim 0937742007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Mobifone
Đặt mua
09041420071,040,000
1.250.000
Sim 0904142007 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42007 Mobifone
Đặt mua
09497620071,060,000
1.270.000
Sim 0949762007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
762007 Vinaphone
Đặt mua
09359720071,090,000
1.310.000
Sim 0935972007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Mobifone
Đặt mua
09357320071,090,000
1.310.000
Sim 0935732007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Mobifone
Đặt mua
09357420071,090,000
1.310.000
Sim 0935742007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42007 Mobifone
Đặt mua
09357520071,090,000
1.310.000
Sim 0935752007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
752007 Mobifone
Đặt mua
09035620071,090,000
1.310.000
Sim 0903562007 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Mobifone
Đặt mua
09359520071,090,000
1.310.000
Sim 0935952007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Mobifone
Đặt mua
09316420071,090,000
1.310.000
Sim 0931642007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42007 Mobifone
Đặt mua
09311820071,090,000
1.310.000
Sim 0931182007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
182007 Mobifone
Đặt mua
09045020071,100,000
1.320.000
Sim 0904502007 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Mobifone
Đặt mua
09341320071,100,000
1.320.000
Sim 0934132007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Mobifone
Đặt mua
09371420071,100,000
1.320.000
Sim 0937142007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42007 Mobifone
Đặt mua
09384620071,100,000
1.320.000
Sim 0938462007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
462007 Mobifone
Đặt mua
09375320071,100,000
1.320.000
Sim 0937532007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Mobifone
Đặt mua
09387320071,100,000
1.320.000
Sim 0938732007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Mobifone
Đặt mua
09378420071,100,000
1.320.000
Sim 0937842007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42007 Mobifone
Đặt mua
09378520071,100,000
1.320.000
Sim 0937852007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
852007 Mobifone
Đặt mua
09379420071,100,000
1.320.000
Sim 0937942007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Mobifone
Đặt mua
09491820071,100,000
1.320.000
Sim 0949182007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Vinaphone
Đặt mua
09446320071,100,000
1.320.000
Sim 0944632007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
32007 Vinaphone
Đặt mua
09449320071,100,000
1.320.000
Sim 0944932007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
932007 Vinaphone
Đặt mua
09338420071,100,000
1.320.000
Sim 0933842007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Mobifone
Đặt mua
09375120071,100,000
1.320.000
Sim 0937512007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Mobifone
Đặt mua
09495620071,100,000
1.320.000
Sim 0949562007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09471720071,100,000
1.320.000
Sim 0947172007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
172007 Vinaphone
Đặt mua
09312420071,100,000
1.320.000
Sim 0931242007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Mobifone
Đặt mua
09061420071,150,000
1.380.000
Sim 0906142007 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Mobifone
Đặt mua
09344920071,150,000
1.380.000
Sim 0934492007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92007 Mobifone
Đặt mua
09496720071,150,000
1.380.000
Sim 0949672007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
672007 Vinaphone
Đặt mua
09614020071,180,000
1.420.000
Sim 0961402007 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Viettel
Đặt mua
09374620071,200,000
1.440.000
Sim 0937462007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Mobifone
Đặt mua
09186720071,200,000
1.440.000
Sim 0918672007 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72007 Vinaphone
Đặt mua
09377120071,200,000
1.440.000
Sim 0937712007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
712007 Mobifone
Đặt mua
09754720071,210,000
1.450.000
Sim 0975472007 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Viettel
Đặt mua
09427920071,240,000
1.490.000
Sim 0942792007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Vinaphone
Đặt mua
09634820071,250,000
1.500.000
Sim 0963482007 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
82007 Viettel
Đặt mua
09437220071,250,000
1.500.000
Sim 0943722007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
722007 Vinaphone
Đặt mua
09474520071,250,000
1.500.000
Sim 0947452007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Vinaphone
Đặt mua
09351620071,270,000
1.520.000
Sim 0935162007 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Mobifone
Đặt mua
09164320071,300,000
1.560.000
Sim 0916432007 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
32007 Vinaphone
Đặt mua
09193120071,300,000
1.560.000
Sim 0919312007 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
312007 Vinaphone
Đặt mua
09165720071,320,000
1.580.000
Sim 0916572007 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Vinaphone
Đặt mua
09712020071,330,000
1.600.000
Sim 0971202007 Viettel Đầu số 097 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Viettel
Đặt mua
09617020071,330,000
1.600.000
Sim 0961702007 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02007 Viettel
Đặt mua
09615320071,330,000
1.600.000
Sim 0961532007 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
532007 Viettel
Đặt mua
09646020071,330,000
1.600.000
Sim 0964602007 Viettel Đầu số 096 www.sim6868.comSố Năm Sinh
007 Viettel
Đặt mua
09491620071,330,000
1.600.000
Sim 0949162007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2007 Vinaphone
Đặt mua
09052120071,330,000
1.600.000
Sim 0905212007 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12007 Mobifone
Đặt mua
09442420071,330,000
1.600.000
Sim 0944242007 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
242007 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 2007 Đinh Hợi Mệnh Thổ, Ốc thượng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 "-" Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí