Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đầu Số 09 Năm 1997 Đinh Sửu Mệnh Thủy, Giản hạ thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0933741997950,000
1.140.000
Sim 0933741997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
0937491997950,000
1.140.000
Sim 0937491997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91997 Mobifone
Đặt mua
0937541997950,000
1.140.000
Sim 0937541997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
541997 Mobifone
Đặt mua
0938471997950,000
1.140.000
Sim 0938471997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
0938541997950,000
1.140.000
Sim 0938541997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09495119971,100,000
1.320.000
Sim 0949511997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11997 Vinaphone
Đặt mua
09067419971,180,000
1.420.000
Sim 0906741997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
741997 Mobifone
Đặt mua
09164519971,200,000
1.440.000
Sim 0916451997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09164919971,200,000
1.440.000
Sim 0916491997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09436719971,250,000
1.500.000
Sim 0943671997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71997 Vinaphone
Đặt mua
09482719971,320,000
1.580.000
Sim 0948271997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
271997 Vinaphone
Đặt mua
09037519971,330,000
1.600.000
Sim 0903751997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09384919971,330,000
1.600.000
Sim 0938491997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09348519971,330,000
1.600.000
Sim 0934851997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51997 Mobifone
Đặt mua
09045119971,330,000
1.600.000
Sim 0904511997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
511997 Mobifone
Đặt mua
09478019971,330,000
1.600.000
Sim 0947801997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09352019971,330,000
1.600.000
Sim 0935201997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09347419971,330,000
1.600.000
Sim 0934741997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41997 Mobifone
Đặt mua
09164819971,400,000
1.680.000
Sim 0916481997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
481997 Vinaphone
Đặt mua
09437519971,400,000
1.680.000
Sim 0943751997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09437619971,400,000
1.680.000
Sim 0943761997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09446219971,400,000
1.680.000
Sim 0944621997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21997 Vinaphone
Đặt mua
09475319971,400,000
1.680.000
Sim 0947531997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
531997 Vinaphone
Đặt mua
09336419971,400,000
1.680.000
Sim 0933641997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09457419971,400,000
1.680.000
Sim 0945741997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09433019971,430,000
1.720.000
Sim 0943301997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01997 Vinaphone
Đặt mua
09438019971,430,000
1.720.000
Sim 0943801997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
801997 Vinaphone
Đặt mua
09453019971,430,000
1.720.000
Sim 0945301997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09324019971,480,000
1.780.000
Sim 0932401997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09346319971,480,000
1.780.000
Sim 0934631997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31997 Mobifone
Đặt mua
09442019971,500,000
1.800.000
Sim 0944201997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
201997 Vinaphone
Đặt mua
09054019971,500,000
1.800.000
Sim 0905401997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09354019971,500,000
1.800.000
Sim 0935401997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09436519971,530,000
1.840.000
Sim 0943651997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51997 Vinaphone
Đặt mua
09486119971,550,000
1.860.000
Sim 0948611997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
611997 Vinaphone
Đặt mua
09482919971,550,000
1.860.000
Sim 0948291997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09463719971,550,000
1.860.000
Sim 0946371997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09453719971,550,000
1.860.000
Sim 0945371997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71997 Vinaphone
Đặt mua
09474919971,550,000
1.860.000
Sim 0947491997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
491997 Vinaphone
Đặt mua
09485219971,550,000
1.860.000
Sim 0948521997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09328019971,550,000
1.860.000
Sim 0932801997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09337019971,550,000
1.860.000
Sim 0933701997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01997 Mobifone
Đặt mua
09470219971,550,000
1.860.000
Sim 0947021997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
021997 Vinaphone
Đặt mua
09317019971,550,000
1.860.000
Sim 0931701997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09491819971,550,000
1.860.000
Sim 0949181997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09429119971,550,000
1.860.000
Sim 0942911997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11997 Vinaphone
Đặt mua
09483219971,600,000
1.920.000
Sim 0948321997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
321997 Vinaphone
Đặt mua
09074119971,630,000
1.960.000
Sim 0907411997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09184219971,630,000
1.960.000
Sim 0918421997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09347319971,630,000
1.960.000
Sim 0934731997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31997 Mobifone
Đặt mua
09378419971,630,000
1.960.000
Sim 0937841997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
841997 Mobifone
Đặt mua
09146119971,660,000
1.990.000
Sim 0914611997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09147319971,660,000
1.990.000
Sim 0914731997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09153719971,660,000
1.990.000
Sim 0915371997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71997 Vinaphone
Đặt mua
09154419971,660,000
1.990.000
Sim 0915441997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
441997 Vinaphone
Đặt mua
09478119971,660,000
1.990.000
Sim 0947811997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09362819971,660,000
1.990.000
Sim 0936281997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09354719971,660,000
1.990.000
Sim 0935471997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71997 Mobifone
Đặt mua
09143019971,700,000
2.040.000
Sim 0914301997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
301997 Vinaphone
Đặt mua
09479019971,700,000
2.040.000
Sim 0947901997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09339419971,700,000
2.040.000
Sim 0933941997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09376119971,700,000
2.040.000
Sim 0937611997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11997 Mobifone
Đặt mua
09346019971,700,000
2.040.000
Sim 0934601997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
601997 Mobifone
Đặt mua
09136419971,700,000
2.040.000
Sim 0913641997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09372319971,700,000
2.040.000
Sim 0937231997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09340819971,700,000
2.040.000
Sim 0934081997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
81997 Mobifone
Đặt mua
09077419971,700,000
2.040.000
Sim 0907741997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
741997 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1997 Đinh Sửu Mệnh Thủy, Giản hạ thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí