Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đầu Số 084 Năm 1997 Đinh Sửu Mệnh Thủy, Giản hạ thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0848781997830,000
1.000.000
Sim 0848781997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
0846461997830,000
1.000.000
Sim 0846461997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61997 Vinaphone
Đặt mua
0844791997890,000
1.070.000
Sim 0844791997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
791997 Vinaphone
Đặt mua
0849651997950,000
1.140.000
Sim 0849651997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
0844111997950,000
1.140.000
Sim 0844111997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08435719971,000,000
1.200.000
Sim 0843571997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71997 Vinaphone
Đặt mua
08495319971,000,000
1.200.000
Sim 0849531997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
531997 Vinaphone
Đặt mua
08487319971,000,000
1.200.000
Sim 0848731997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08456219971,000,000
1.200.000
Sim 0845621997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08495919971,000,000
1.200.000
Sim 0849591997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91997 Vinaphone
Đặt mua
08464319971,000,000
1.200.000
Sim 0846431997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
431997 Vinaphone
Đặt mua
08454319971,000,000
1.200.000
Sim 0845431997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08491319971,000,000
1.200.000
Sim 0849131997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08461319971,000,000
1.200.000
Sim 0846131997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31997 Vinaphone
Đặt mua
08451319971,000,000
1.200.000
Sim 0845131997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
131997 Vinaphone
Đặt mua
08478519971,000,000
1.200.000
Sim 0847851997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08467519971,000,000
1.200.000
Sim 0846751997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08493619971,000,000
1.200.000
Sim 0849361997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61997 Vinaphone
Đặt mua
08473619971,000,000
1.200.000
Sim 0847361997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
361997 Vinaphone
Đặt mua
08432619971,000,000
1.200.000
Sim 0843261997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08471619971,000,000
1.200.000
Sim 0847161997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08497619971,000,000
1.200.000
Sim 0849761997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61997 Vinaphone
Đặt mua
08437519971,000,000
1.200.000
Sim 0843751997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
751997 Vinaphone
Đặt mua
08486519971,000,000
1.200.000
Sim 0848651997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08471819971,000,000
1.200.000
Sim 0847181997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08492819971,000,000
1.200.000
Sim 0849281997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
81997 Vinaphone
Đặt mua
08473819971,000,000
1.200.000
Sim 0847381997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
381997 Vinaphone
Đặt mua
08434919971,000,000
1.200.000
Sim 0843491997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08463919971,000,000
1.200.000
Sim 0846391997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08461919971,000,000
1.200.000
Sim 0846191997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91997 Vinaphone
Đặt mua
08494519971,000,000
1.200.000
Sim 0849451997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
451997 Vinaphone
Đặt mua
08435819971,000,000
1.200.000
Sim 0843581997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08493819971,000,000
1.200.000
Sim 0849381997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08454819971,000,000
1.200.000
Sim 0845481997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
81997 Vinaphone
Đặt mua
08495819971,000,000
1.200.000
Sim 0849581997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
581997 Vinaphone
Đặt mua
08457819971,000,000
1.200.000
Sim 0845781997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08455919971,000,000
1.200.000
Sim 0845591997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08445919971,000,000
1.200.000
Sim 0844591997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91997 Vinaphone
Đặt mua
08435919971,000,000
1.200.000
Sim 0843591997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
591997 Vinaphone
Đặt mua
08495619971,000,000
1.200.000
Sim 0849561997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08474319971,000,000
1.200.000
Sim 0847431997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08471319971,000,000
1.200.000
Sim 0847131997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31997 Vinaphone
Đặt mua
08448519971,000,000
1.200.000
Sim 0844851997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
851997 Vinaphone
Đặt mua
08487519971,000,000
1.200.000
Sim 0848751997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08474619971,000,000
1.200.000
Sim 0847461997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08487619971,000,000
1.200.000
Sim 0848761997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61997 Vinaphone
Đặt mua
08479819971,000,000
1.200.000
Sim 0847981997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
981997 Vinaphone
Đặt mua
08464919971,000,000
1.200.000
Sim 0846491997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08453919971,000,000
1.200.000
Sim 0845391997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08438919971,000,000
1.200.000
Sim 0843891997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91997 Vinaphone
Đặt mua
08476919971,000,000
1.200.000
Sim 0847691997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
691997 Vinaphone
Đặt mua
08474919971,000,000
1.200.000
Sim 0847491997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08435319971,000,000
1.200.000
Sim 0843531997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08448319971,000,000
1.200.000
Sim 0844831997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31997 Vinaphone
Đặt mua
08446319971,000,000
1.200.000
Sim 0844631997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
631997 Vinaphone
Đặt mua
08435419971,000,000
1.200.000
Sim 0843541997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08453419971,000,000
1.200.000
Sim 0845341997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08447319971,000,000
1.200.000
Sim 0844731997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31997 Vinaphone
Đặt mua
08435619971,000,000
1.200.000
Sim 0843561997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
561997 Vinaphone
Đặt mua
08432519971,000,000
1.200.000
Sim 0843251997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08434719971,000,000
1.200.000
Sim 0843471997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08442719971,000,000
1.200.000
Sim 0844271997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71997 Vinaphone
Đặt mua
08436719971,000,000
1.200.000
Sim 0843671997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
671997 Vinaphone
Đặt mua
08432719971,000,000
1.200.000
Sim 0843271997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
08452819971,000,000
1.200.000
Sim 0845281997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
08476119971,000,000
1.200.000
Sim 0847611997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11997 Vinaphone
Đặt mua
08495119971,000,000
1.200.000
Sim 0849511997 Vinaphone Đầu số 084 www.sim6868.comSố Năm Sinh
511997 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 084 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 084 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 1997 Đinh Sửu Mệnh Thủy, Giản hạ thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí