Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đầu Số 083 Năm Sinh Năm 1971 Tân Hợi Mệnh Kim, Thoa xuyến kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0834731971550,000
660.000
Sim 0834731971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0834261971550,000
660.000
Sim 0834261971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61971 Vinaphone
Đặt mua
0837541971620,000
740.000
Sim 0837541971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
541971 Vinaphone
Đặt mua
0839821971660,000
790.000
Sim 0839821971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0833691971660,000
790.000
Sim 0833691971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0836871971700,000
840.000
Sim 0836871971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71971 Vinaphone
Đặt mua
0832561971760,000
910.000
Sim 0832561971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
561971 Vinaphone
Đặt mua
0832091971760,000
910.000
Sim 0832091971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0834861971820,000
980.000
Sim 0834861971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0835361971820,000
980.000
Sim 0835361971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61971 Vinaphone
Đặt mua
0834681971890,000
1.070.000
Sim 0834681971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
681971 Vinaphone
Đặt mua
0835341971950,000
1.140.000
Sim 0835341971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0833411971950,000
1.140.000
Sim 0833411971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08395519711,000,000
1.200.000
Sim 0839551971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51971 Vinaphone
Đặt mua
08367019711,030,000
1.240.000
Sim 0836701971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
701971 Vinaphone
Đặt mua
08379919711,100,000
1.320.000
Sim 0837991971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08333519711,100,000
1.320.000
Sim 0833351971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08366319711,100,000
1.320.000
Sim 0836631971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31971 Vinaphone
Đặt mua
08351219711,100,000
1.320.000
Sim 0835121971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
121971 Vinaphone
Đặt mua
08338919711,140,000
1.370.000
Sim 0833891971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08341919711,140,000
1.370.000
Sim 0834191971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08342919711,140,000
1.370.000
Sim 0834291971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91971 Vinaphone
Đặt mua
08365819711,140,000
1.370.000
Sim 0836581971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
581971 Vinaphone
Đặt mua
08363319711,180,000
1.420.000
Sim 0836331971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08387919711,200,000
1.440.000
Sim 0838791971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08398919711,200,000
1.440.000
Sim 0839891971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91971 Vinaphone
Đặt mua
08398819711,200,000
1.440.000
Sim 0839881971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
881971 Vinaphone
Đặt mua
08388619711,200,000
1.440.000
Sim 0838861971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08399319711,200,000
1.440.000
Sim 0839931971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08365519711,200,000
1.440.000
Sim 0836551971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51971 Vinaphone
Đặt mua
08385519711,240,000
1.490.000
Sim 0838551971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
551971 Vinaphone
Đặt mua
08360519711,330,000
1.600.000
Sim 0836051971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08327919711,500,000
1.800.000
Sim 0832791971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08395619711,560,000
1.870.000
Sim 0839561971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61971 Vinaphone
Đặt mua
08338819711,560,000
1.870.000
Sim 0833881971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
881971 Vinaphone
Đặt mua
08345419711,600,000
1.920.000
Sim 0834541971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08349319711,600,000
1.920.000
Sim 0834931971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08393319711,600,000
1.920.000
Sim 0839331971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31971 Vinaphone
Đặt mua
08357119711,600,000
1.920.000
Sim 0835711971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
711971 Vinaphone
Đặt mua
08351119711,630,000
1.960.000
Sim 0835111971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08344619711,800,000
2.160.000
Sim 0834461971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08333919711,900,000
2.280.000
Sim 0833391971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91971 Vinaphone
Đặt mua
08358819712,000,000
2.400.000
Sim 0835881971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
881971 Vinaphone
Đặt mua
08389419712,080,000
2.500.000
Sim 0838941971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08377919712,330,000
2.800.000
Sim 0837791971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08378219712,450,000
2.940.000
Sim 0837821971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21971 Vinaphone
Đặt mua
08377819712,450,000
2.940.000
Sim 0837781971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
781971 Vinaphone
Đặt mua
08377619712,450,000
2.940.000
Sim 0837761971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08377419712,450,000
2.940.000
Sim 0837741971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08377219712,450,000
2.940.000
Sim 0837721971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21971 Vinaphone
Đặt mua
08373919712,450,000
2.940.000
Sim 0837391971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
391971 Vinaphone
Đặt mua
08372119712,450,000
2.940.000
Sim 0837211971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08370419712,450,000
2.940.000
Sim 0837041971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08321719712,600,000
3.120.000
Sim 0832171971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71971 Vinaphone
Đặt mua
08377719712,740,000
3.290.000
Sim 0837771971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
771971 Vinaphone
Đặt mua
08330419712,830,000
3.400.000
Sim 0833041971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08355819712,830,000
3.400.000
Sim 0835581971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08387719713,000,000
3.600.000
Sim 0838771971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71971 Vinaphone
Đặt mua
08396619713,000,000
3.600.000
Sim 0839661971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
661971 Vinaphone
Đặt mua
08345719713,300,000
3.960.000
Sim 0834571971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08346719713,300,000
3.960.000
Sim 0834671971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08355519713,400,000
4.080.000
Sim 0835551971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51971 Vinaphone
Đặt mua
08339719713,700,000
4.440.000
Sim 0833971971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971971 Vinaphone
Đặt mua
08356719717,900,000
9.480.000
Sim 0835671971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08388819717,900,000
9.480.000
Sim 0838881971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08399919717,900,000
9.480.000
Sim 0839991971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91971 Vinaphone
Đặt mua
08367819718,800,000
10.560.000
Sim 0836781971 Vinaphone Đầu số 083 www.sim6868.comSố Năm Sinh
781971 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 083 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 083 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 1971 Tân Hợi Mệnh Kim, Thoa xuyến kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí