Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đầu Số 081 Năm 2005 Ất Dậu Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0812932005600,000
720.000
Sim 0812932005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08145120051,330,000
1.600.000
Sim 0814512005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12005 Vinaphone
Đặt mua
08145520051,330,000
1.600.000
Sim 0814552005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
552005 Vinaphone
Đặt mua
08155320051,330,000
1.600.000
Sim 0815532005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08170020051,330,000
1.600.000
Sim 0817002005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08160020051,330,000
1.600.000
Sim 0816002005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Vinaphone
Đặt mua
08140020051,330,000
1.600.000
Sim 0814002005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
002005 Vinaphone
Đặt mua
08120020051,330,000
1.600.000
Sim 0812002005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08178820051,330,000
1.600.000
Sim 0817882005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08187020051,430,000
1.720.000
Sim 0818702005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Vinaphone
Đặt mua
08146520051,430,000
1.720.000
Sim 0814652005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
652005 Vinaphone
Đặt mua
08162820051,430,000
1.720.000
Sim 0816282005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08169620051,570,000
1.880.000
Sim 0816962005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08162120051,600,000
1.920.000
Sim 0816212005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12005 Vinaphone
Đặt mua
08167120051,700,000
2.040.000
Sim 0816712005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
712005 Vinaphone
Đặt mua
08171720051,700,000
2.040.000
Sim 0817172005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08171820051,700,000
2.040.000
Sim 0817182005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08195620051,700,000
2.040.000
Sim 0819562005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
62005 Vinaphone
Đặt mua
08172820051,700,000
2.040.000
Sim 0817282005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
282005 Vinaphone
Đặt mua
08175820051,700,000
2.040.000
Sim 0817582005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08141820051,700,000
2.040.000
Sim 0814182005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08145820051,700,000
2.040.000
Sim 0814582005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
82005 Vinaphone
Đặt mua
08158220051,700,000
2.040.000
Sim 0815822005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
822005 Vinaphone
Đặt mua
08125920051,700,000
2.040.000
Sim 0812592005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08127720051,930,000
2.320.000
Sim 0812772005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08198720052,040,000
2.450.000
Sim 0819872005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72005 Vinaphone
Đặt mua
08197420052,040,000
2.450.000
Sim 0819742005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
742005 Vinaphone
Đặt mua
08199220052,040,000
2.450.000
Sim 0819922005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08199020052,040,000
2.450.000
Sim 0819902005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08198920052,040,000
2.450.000
Sim 0819892005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Vinaphone
Đặt mua
08198620052,040,000
2.450.000
Sim 0819862005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
862005 Vinaphone
Đặt mua
08178920052,300,000
2.760.000
Sim 0817892005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08196120052,450,000
2.940.000
Sim 0819612005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08196620052,500,000
3.000.000
Sim 0819662005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
62005 Vinaphone
Đặt mua
08186620052,700,000
3.240.000
Sim 0818662005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
662005 Vinaphone
Đặt mua
08128820052,830,000
3.400.000
Sim 0812882005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08126820053,000,000
3.600.000
Sim 0812682005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08133320053,000,000
3.600.000
Sim 0813332005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
32005 Vinaphone
Đặt mua
08198020053,000,000
3.600.000
Sim 0819802005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
802005 Vinaphone
Đặt mua
08177520053,000,000
3.600.000
Sim 0817752005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08199820053,200,000
3.840.000
Sim 0819982005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08197720053,400,000
4.080.000
Sim 0819772005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72005 Vinaphone
Đặt mua
08197820053,400,000
4.080.000
Sim 0819782005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
782005 Vinaphone
Đặt mua
08168820053,580,000
4.300.000
Sim 0816882005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08166820053,580,000
4.300.000
Sim 0816682005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08191920053,580,000
4.300.000
Sim 0819192005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Vinaphone
Đặt mua
08189920053,600,000
4.320.000
Sim 0818992005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
992005 Vinaphone
Đặt mua
08129920053,600,000
4.320.000
Sim 0812992005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08138820053,600,000
4.320.000
Sim 0813882005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08197220053,600,000
4.320.000
Sim 0819722005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
22005 Vinaphone
Đặt mua
08197520053,600,000
4.320.000
Sim 0819752005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
752005 Vinaphone
Đặt mua
08197620053,600,000
4.320.000
Sim 0819762005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08198120053,600,000
4.320.000
Sim 0819812005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08198220053,600,000
4.320.000
Sim 0819822005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
22005 Vinaphone
Đặt mua
08198320053,600,000
4.320.000
Sim 0819832005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
832005 Vinaphone
Đặt mua
08198420053,600,000
4.320.000
Sim 0819842005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08198520053,600,000
4.320.000
Sim 0819852005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08199420053,600,000
4.320.000
Sim 0819942005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42005 Vinaphone
Đặt mua
08180720054,280,000
5.140.000
Sim 0818072005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
072005 Vinaphone
Đặt mua
08130520054,300,000
5.160.000
Sim 0813052005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08197920054,300,000
5.160.000
Sim 0819792005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08128920054,300,000
5.160.000
Sim 0812892005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Vinaphone
Đặt mua
08199120054,300,000
5.160.000
Sim 0819912005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
912005 Vinaphone
Đặt mua
08180120055,000,000
6.000.000
Sim 0818012005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vinaphone
Đặt mua
08199520055,100,000
6.120.000
Sim 0819952005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vinaphone
Đặt mua
08199720055,100,000
6.120.000
Sim 0819972005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72005 Vinaphone
Đặt mua
08136820055,500,000
6.600.000
Sim 0813682005 Vinaphone Đầu số 081 www.sim6868.comSố Năm Sinh
682005 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 081 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 081 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 2005 Ất Dậu Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí