Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đầu Số 076 Mobifone Năm 1985 Ất Sửu Mệnh Kim, Hải trung kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0763621985540,000
650.000
Sim 0763621985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0763561985540,000
650.000
Sim 0763561985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61985 Mobifone
Đặt mua
0763721985540,000
650.000
Sim 0763721985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
721985 Mobifone
Đặt mua
0762531985540,000
650.000
Sim 0762531985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0763711985540,000
650.000
Sim 0763711985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0763591985540,000
650.000
Sim 0763591985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91985 Mobifone
Đặt mua
0762641985540,000
650.000
Sim 0762641985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
641985 Mobifone
Đặt mua
0768571985540,000
650.000
Sim 0768571985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0762751985540,000
650.000
Sim 0762751985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0766741985540,000
650.000
Sim 0766741985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41985 Mobifone
Đặt mua
0766531985540,000
650.000
Sim 0766531985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
531985 Mobifone
Đặt mua
0768491985540,000
650.000
Sim 0768491985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0766501985540,000
650.000
Sim 0766501985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0762651985540,000
650.000
Sim 0762651985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51985 Mobifone
Đặt mua
0768481985540,000
650.000
Sim 0768481985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
481985 Mobifone
Đặt mua
0763541985540,000
650.000
Sim 0763541985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0768451985540,000
650.000
Sim 0768451985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0763741985540,000
650.000
Sim 0763741985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41985 Mobifone
Đặt mua
0766521985540,000
650.000
Sim 0766521985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
521985 Mobifone
Đặt mua
0768421985540,000
650.000
Sim 0768421985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0762611985540,000
650.000
Sim 0762611985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0766751985540,000
650.000
Sim 0766751985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51985 Mobifone
Đặt mua
0768541985540,000
650.000
Sim 0768541985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
541985 Mobifone
Đặt mua
0764661985620,000
740.000
Sim 0764661985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0764981985620,000
740.000
Sim 0764981985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0764631985620,000
740.000
Sim 0764631985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31985 Mobifone
Đặt mua
0764801985620,000
740.000
Sim 0764801985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
801985 Mobifone
Đặt mua
0769601985620,000
740.000
Sim 0769601985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0764361985620,000
740.000
Sim 0764361985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0764291985620,000
740.000
Sim 0764291985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
91985 Mobifone
Đặt mua
0764211985620,000
740.000
Sim 0764211985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
211985 Mobifone
Đặt mua
0764471985620,000
740.000
Sim 0764471985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0769371985660,000
790.000
Sim 0769371985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0766441985680,000
820.000
Sim 0766441985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41985 Mobifone
Đặt mua
0768871985690,000
830.000
Sim 0768871985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
871985 Mobifone
Đặt mua
0764931985690,000
830.000
Sim 0764931985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0769241985760,000
910.000
Sim 0769241985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0763481985760,000
910.000
Sim 0763481985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
81985 Mobifone
Đặt mua
0769251985760,000
910.000
Sim 0769251985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
251985 Mobifone
Đặt mua
0768231985790,000
950.000
Sim 0768231985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0768441985800,000
960.000
Sim 0768441985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0764041985800,000
960.000
Sim 0764041985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41985 Mobifone
Đặt mua
0769261985830,000
1.000.000
Sim 0769261985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
261985 Mobifone
Đặt mua
0766961985830,000
1.000.000
Sim 0766961985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0769011985850,000
1.020.000
Sim 0769011985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0769631985850,000
1.020.000
Sim 0769631985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31985 Mobifone
Đặt mua
0765731985850,000
1.020.000
Sim 0765731985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
731985 Mobifone
Đặt mua
0769621985850,000
1.020.000
Sim 0769621985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0769061985850,000
1.020.000
Sim 0769061985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0766211985850,000
1.020.000
Sim 0766211985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11985 Mobifone
Đặt mua
0766021985870,000
1.040.000
Sim 0766021985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
021985 Mobifone
Đặt mua
0768201985870,000
1.040.000
Sim 0768201985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0769041985950,000
1.140.000
Sim 0769041985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0763141985950,000
1.140.000
Sim 0763141985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41985 Mobifone
Đặt mua
0768271985950,000
1.140.000
Sim 0768271985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
271985 Mobifone
Đặt mua
0763371985970,000
1.160.000
Sim 0763371985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
0763491985980,000
1.180.000
Sim 0763491985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
0768381985980,000
1.180.000
Sim 0768381985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
81985 Mobifone
Đặt mua
07656619851,000,000
1.200.000
Sim 0765661985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
661985 Mobifone
Đặt mua
07631019851,030,000
1.240.000
Sim 0763101985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
07659619851,100,000
1.320.000
Sim 0765961985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
07636619851,100,000
1.320.000
Sim 0763661985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61985 Mobifone
Đặt mua
07623819851,200,000
1.440.000
Sim 0762381985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
381985 Mobifone
Đặt mua
07633619851,200,000
1.440.000
Sim 0763361985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
985 Mobifone
Đặt mua
07624219851,240,000
1.490.000
Sim 0762421985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1985 Mobifone
Đặt mua
07660719851,250,000
1.500.000
Sim 0766071985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71985 Mobifone
Đặt mua
07691419851,250,000
1.500.000
Sim 0769141985 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
141985 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 076 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 076 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1985 Ất Sửu Mệnh Kim, Hải trung kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí