Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đầu Số 07 Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0779812001590,000
710.000
Sim 0779812001 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0708142001610,000
730.000
Sim 0708142001 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42001 Mobifone
Đặt mua
0702302001610,000
730.000
Sim 0702302001 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
302001 Mobifone
Đặt mua
0775402001610,000
730.000
Sim 0775402001 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0702402001610,000
730.000
Sim 0702402001 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0763782001610,000
730.000
Sim 0763782001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
82001 Mobifone
Đặt mua
0776852001620,000
740.000
Sim 0776852001 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
852001 Mobifone
Đặt mua
0796172001620,000
740.000
Sim 0796172001 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0702432001660,000
790.000
Sim 0702432001 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0799402001660,000
790.000
Sim 0799402001 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
0763512001660,000
790.000
Sim 0763512001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
512001 Mobifone
Đặt mua
0762562001660,000
790.000
Sim 0762562001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0763672001660,000
790.000
Sim 0763672001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0779402001660,000
790.000
Sim 0779402001 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
0766542001660,000
790.000
Sim 0766542001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
542001 Mobifone
Đặt mua
0763612001660,000
790.000
Sim 0763612001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0795722001660,000
790.000
Sim 0795722001 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0799302001660,000
790.000
Sim 0799302001 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
0762772001660,000
790.000
Sim 0762772001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
772001 Mobifone
Đặt mua
0768582001660,000
790.000
Sim 0768582001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0766702001660,000
790.000
Sim 0766702001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0763702001660,000
790.000
Sim 0763702001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
0763532001660,000
790.000
Sim 0763532001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
532001 Mobifone
Đặt mua
0702412001660,000
790.000
Sim 0702412001 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0702642001660,000
790.000
Sim 0702642001 Mobifone Đầu số 070 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0799472001660,000
790.000
Sim 0799472001 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
0795602001660,000
790.000
Sim 0795602001 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
602001 Mobifone
Đặt mua
0788672001660,000
790.000
Sim 0788672001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0763652001660,000
790.000
Sim 0763652001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0762712001660,000
790.000
Sim 0762712001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12001 Mobifone
Đặt mua
0763712001660,000
790.000
Sim 0763712001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
712001 Mobifone
Đặt mua
0796592001660,000
790.000
Sim 0796592001 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0787712001660,000
790.000
Sim 0787712001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0799312001660,000
790.000
Sim 0799312001 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12001 Mobifone
Đặt mua
0799432001660,000
790.000
Sim 0799432001 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
432001 Mobifone
Đặt mua
0787522001660,000
790.000
Sim 0787522001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0788632001660,000
790.000
Sim 0788632001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0795502001660,000
790.000
Sim 0795502001 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
0796542001660,000
790.000
Sim 0796542001 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
542001 Mobifone
Đặt mua
0775422001660,000
790.000
Sim 0775422001 Mobifone Đầu số 077 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0766722001660,000
790.000
Sim 0766722001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0768552001660,000
790.000
Sim 0768552001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
0787762001660,000
790.000
Sim 0787762001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
762001 Mobifone
Đặt mua
0788622001660,000
790.000
Sim 0788622001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0766642001660,000
790.000
Sim 0766642001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0768542001660,000
790.000
Sim 0768542001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42001 Mobifone
Đặt mua
0788612001660,000
790.000
Sim 0788612001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
612001 Mobifone
Đặt mua
0763742001660,000
790.000
Sim 0763742001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0787652001660,000
790.000
Sim 0787652001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0788522001660,000
790.000
Sim 0788522001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
22001 Mobifone
Đặt mua
0763622001660,000
790.000
Sim 0763622001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
622001 Mobifone
Đặt mua
0787582001660,000
790.000
Sim 0787582001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0766762001660,000
790.000
Sim 0766762001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0788602001660,000
790.000
Sim 0788602001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
0763562001660,000
790.000
Sim 0763562001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
562001 Mobifone
Đặt mua
0768422001660,000
790.000
Sim 0768422001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0762542001660,000
790.000
Sim 0762542001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0768442001660,000
790.000
Sim 0768442001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
42001 Mobifone
Đặt mua
0768532001660,000
790.000
Sim 0768532001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
532001 Mobifone
Đặt mua
0768472001660,000
790.000
Sim 0768472001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0799412001660,000
790.000
Sim 0799412001 Mobifone Đầu số 079 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0763752001660,000
790.000
Sim 0763752001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
0763772001660,000
790.000
Sim 0763772001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
772001 Mobifone
Đặt mua
0787562001660,000
790.000
Sim 0787562001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0766752001660,000
790.000
Sim 0766752001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0788572001660,000
790.000
Sim 0788572001 Mobifone Đầu số 078 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
0762592001660,000
790.000
Sim 0762592001 Mobifone Đầu số 076 www.sim6868.comSố Năm Sinh
592001 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí