Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim Đầu Số 058 Năm 2005 Ất Dậu Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0582092005550,000
660.000
Sim 0582092005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0582072005550,000
660.000
Sim 0582072005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72005 Vietnamobile
Đặt mua
0582382005550,000
660.000
Sim 0582382005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
382005 Vietnamobile
Đặt mua
0582692005550,000
660.000
Sim 0582692005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0582842005550,000
660.000
Sim 0582842005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0582862005550,000
660.000
Sim 0582862005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
62005 Vietnamobile
Đặt mua
0582872005550,000
660.000
Sim 0582872005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
872005 Vietnamobile
Đặt mua
0583892005550,000
660.000
Sim 0583892005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0585092005550,000
660.000
Sim 0585092005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0585382005550,000
660.000
Sim 0585382005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
82005 Vietnamobile
Đặt mua
0585732005550,000
660.000
Sim 0585732005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
732005 Vietnamobile
Đặt mua
0585762005550,000
660.000
Sim 0585762005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0585782005550,000
660.000
Sim 0585782005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0585802005550,000
660.000
Sim 0585802005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Vietnamobile
Đặt mua
0585812005550,000
660.000
Sim 0585812005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
812005 Vietnamobile
Đặt mua
0585822005550,000
660.000
Sim 0585822005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0585842005550,000
660.000
Sim 0585842005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0585872005550,000
660.000
Sim 0585872005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72005 Vietnamobile
Đặt mua
0585902005550,000
660.000
Sim 0585902005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
902005 Vietnamobile
Đặt mua
0585912005550,000
660.000
Sim 0585912005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0585922005550,000
660.000
Sim 0585922005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0585932005550,000
660.000
Sim 0585932005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
32005 Vietnamobile
Đặt mua
0585942005550,000
660.000
Sim 0585942005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
942005 Vietnamobile
Đặt mua
0585962005550,000
660.000
Sim 0585962005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0585982005550,000
660.000
Sim 0585982005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0585972005550,000
660.000
Sim 0585972005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72005 Vietnamobile
Đặt mua
0586012005550,000
660.000
Sim 0586012005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
012005 Vietnamobile
Đặt mua
0586032005550,000
660.000
Sim 0586032005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0586092005550,000
660.000
Sim 0586092005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0586112005550,000
660.000
Sim 0586112005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12005 Vietnamobile
Đặt mua
0586122005550,000
660.000
Sim 0586122005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
122005 Vietnamobile
Đặt mua
0586132005550,000
660.000
Sim 0586132005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0586142005550,000
660.000
Sim 0586142005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0586152005550,000
660.000
Sim 0586152005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
52005 Vietnamobile
Đặt mua
0586202005550,000
660.000
Sim 0586202005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
202005 Vietnamobile
Đặt mua
0586182005550,000
660.000
Sim 0586182005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0586232005550,000
660.000
Sim 0586232005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0586282005550,000
660.000
Sim 0586282005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
82005 Vietnamobile
Đặt mua
0586292005550,000
660.000
Sim 0586292005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
292005 Vietnamobile
Đặt mua
0586302005550,000
660.000
Sim 0586302005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0586312005550,000
660.000
Sim 0586312005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0586322005550,000
660.000
Sim 0586322005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
22005 Vietnamobile
Đặt mua
0586342005550,000
660.000
Sim 0586342005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
342005 Vietnamobile
Đặt mua
0586352005550,000
660.000
Sim 0586352005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0586372005550,000
660.000
Sim 0586372005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0586592005550,000
660.000
Sim 0586592005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
92005 Vietnamobile
Đặt mua
0586632005550,000
660.000
Sim 0586632005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
632005 Vietnamobile
Đặt mua
0586652005550,000
660.000
Sim 0586652005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0586672005550,000
660.000
Sim 0586672005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0586702005550,000
660.000
Sim 0586702005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Vietnamobile
Đặt mua
0586712005550,000
660.000
Sim 0586712005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
712005 Vietnamobile
Đặt mua
0586782005550,000
660.000
Sim 0586782005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0586792005550,000
660.000
Sim 0586792005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0586802005550,000
660.000
Sim 0586802005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
02005 Vietnamobile
Đặt mua
0586812005550,000
660.000
Sim 0586812005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
812005 Vietnamobile
Đặt mua
0586832005550,000
660.000
Sim 0586832005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0586842005550,000
660.000
Sim 0586842005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0586912005550,000
660.000
Sim 0586912005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
12005 Vietnamobile
Đặt mua
0586932005550,000
660.000
Sim 0586932005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
932005 Vietnamobile
Đặt mua
0586942005550,000
660.000
Sim 0586942005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0586982005550,000
660.000
Sim 0586982005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0587182005550,000
660.000
Sim 0587182005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
82005 Vietnamobile
Đặt mua
0587172005550,000
660.000
Sim 0587172005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
172005 Vietnamobile
Đặt mua
0587232005550,000
660.000
Sim 0587232005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
005 Vietnamobile
Đặt mua
0587262005550,000
660.000
Sim 0587262005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
2005 Vietnamobile
Đặt mua
0587272005550,000
660.000
Sim 0587272005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
72005 Vietnamobile
Đặt mua
0587332005550,000
660.000
Sim 0587332005 Vietnamobile Đầu số 058 www.sim6868.comSố Năm Sinh
332005 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 058 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 058 là của nhà mạng: Vietnamobile
Năm 2005 Ất Dậu Mệnh Thủy, Tuyền trung thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí