Sim số đẹp

Nhân Viên Sim6868.Com

Nhân viên sim số đẹp 6868
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của Sim6868.Com

Lọc sim năm sinh

Chọn sim năm sinh cho bạn hoặc con cái
Đầu 09 » Đầu 08 Viettel » Đầu 097 Viettel » Đầu 0971 » Đầu 0972 » Đầu 0973 » Đầu 0974 » Đầu 0975 » Đầu 0976 » Đầu 0977 » Đầu 0978 » Đầu 0979 » Đầu 098 Viettel » Đầu 0981 » Đầu 0982 » Đầu 0983 » Đầu 0984 » Đầu 0985 » Đầu 0986 » Đầu 0987 » Đầu 0988 » Đầu 0989 Đầu 096 Viettel » Đầu 0961 » Đầu 0962 » Đầu 0963 » Đầu 0964» Đầu 0965 » Đầu 0966 » Đầu 0967 » Đầu 0968 » Đầu 0969 » Đầu 086 
Đầu 08 Vina »  Đầu 081 Vina »  Đầu 082 Vina »  Đầu 083 Vina »  Đầu 084 Vina »  Đầu 085 Vina »  Đầu 091 Vina » Đầu 0911 » Đầu 0912 » Đầu 0913 » Đầu 0914 » Đầu 0915 » Đầu 0916 » Đầu 0917 » Đầu 0918 » Đầu 0919 » Đầu 094 » Đầu 0941 » Đầu 0942 » Đầu 0943 » Đầu 0944 » Đầu 0945 » Đầu 0946 » Đầu 0947 » Đầu 0948 » Đầu 0949 
 Đầu 08 MoBi » Đầu 0901 » Đầu 0902 » Đầu 0903 » Đầu 0904 » Đầu 0905 » Đầu 0906 » Đầu 0907 » Đầu 0908 » Đầu 0909 »Đầu 0931 » Đầu 0932 » Đầu 0933 » Đầu 0934 » Đầu 0935 » Đầu 0936 » Đầu 0937 » Đầu 0938 » Đầu 0939 » Đầu 088 » Đầu 089 
Đầu 09 Vietnamobile » Đầu 092 Vietnamobile
Đầu 099 Gmobile » Đầu 095 Sfone » Đầu 09 Sfone » Đầu 03 Viettel » Đầu 032 Viettel » Đầu 033 Viettel » Đầu 034 Viettel » Đầu 035 Viettel » Đầu 036 Viettel » Đầu 037 Viettel » Đầu 038 Viettel » Đầu 039 Viettel » Đầu 07 MoBi » Đầu 076 MoBi » Đầu 077 MoBi » Đầu 078 MoBi » Đầu 079 MoBi
Sim 6868

Sim 4G Vào Mạng Đầu Số 09 Năm Sinh Năm 1997 Đinh Sửu Mệnh Thủy, Giản hạ thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09352019971,330,000
1.600.000
Sim 0935201997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09457419971,400,000
1.680.000
Sim 0945741997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41997 Vinaphone
Đặt mua
09453019971,430,000
1.720.000
Sim 0945301997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
301997 Vinaphone
Đặt mua
09054019971,500,000
1.800.000
Sim 0905401997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09354019971,500,000
1.800.000
Sim 0935401997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09453719971,550,000
1.860.000
Sim 0945371997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71997 Vinaphone
Đặt mua
09153719971,660,000
1.990.000
Sim 0915371997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
371997 Vinaphone
Đặt mua
09154419971,660,000
1.990.000
Sim 0915441997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09354719971,660,000
1.990.000
Sim 0935471997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09353119971,700,000
2.040.000
Sim 0935311997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11997 Mobifone
Đặt mua
09058919971,700,000
2.040.000
Sim 0905891997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
891997 Mobifone
Đặt mua
09352419971,700,000
2.040.000
Sim 0935241997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09354619971,700,000
2.040.000
Sim 0935461997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09159019971,700,000
2.040.000
Sim 0915901997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01997 Vinaphone
Đặt mua
09352819971,780,000
2.140.000
Sim 0935281997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
281997 Mobifone
Đặt mua
09353419971,790,000
2.150.000
Sim 0935341997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09056219971,850,000
2.220.000
Sim 0905621997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09354119971,850,000
2.220.000
Sim 0935411997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
11997 Mobifone
Đặt mua
09354319971,850,000
2.220.000
Sim 0935431997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
431997 Mobifone
Đặt mua
09458019971,930,000
2.320.000
Sim 0945801997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09450919972,020,000
2.420.000
Sim 0945091997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09351719972,080,000
2.500.000
Sim 0935171997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
71997 Mobifone
Đặt mua
09054819972,080,000
2.500.000
Sim 0905481997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
481997 Mobifone
Đặt mua
09359619972,080,000
2.500.000
Sim 0935961997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09355719972,080,000
2.500.000
Sim 0935571997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09057019972,080,000
2.500.000
Sim 0905701997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01997 Mobifone
Đặt mua
09053019972,080,000
2.500.000
Sim 0905301997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
301997 Mobifone
Đặt mua
09357619972,080,000
2.500.000
Sim 0935761997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09356419972,080,000
2.500.000
Sim 0935641997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09358419972,080,000
2.500.000
Sim 0935841997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
41997 Mobifone
Đặt mua
09359419972,080,000
2.500.000
Sim 0935941997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
941997 Mobifone
Đặt mua
09159819972,080,000
2.500.000
Sim 0915981997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09452119972,080,000
2.500.000
Sim 0945211997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09154319972,080,000
2.500.000
Sim 0915431997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
31997 Vinaphone
Đặt mua
09459419972,080,000
2.500.000
Sim 0945941997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
941997 Vinaphone
Đặt mua
09357019972,150,000
2.580.000
Sim 0935701997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09452519972,150,000
2.580.000
Sim 0945251997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09059819972,150,000
2.580.000
Sim 0905981997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
81997 Mobifone
Đặt mua
09153319972,200,000
2.640.000
Sim 0915331997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
331997 Vinaphone
Đặt mua
09454219972,200,000
2.640.000
Sim 0945421997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09056419972,300,000
2.760.000
Sim 0905641997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09356019972,300,000
2.760.000
Sim 0935601997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01997 Mobifone
Đặt mua
09357119972,380,000
2.860.000
Sim 0935711997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
711997 Mobifone
Đặt mua
09053819972,380,000
2.860.000
Sim 0905381997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09350919972,450,000
2.940.000
Sim 0935091997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09359519972,450,000
2.940.000
Sim 0935951997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51997 Mobifone
Đặt mua
09359319972,450,000
2.940.000
Sim 0935931997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
931997 Mobifone
Đặt mua
09459819972,450,000
2.940.000
Sim 0945981997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09455719972,450,000
2.940.000
Sim 0945571997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09154219972,500,000
3.000.000
Sim 0915421997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
21997 Vinaphone
Đặt mua
09153819972,500,000
3.000.000
Sim 0915381997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
381997 Vinaphone
Đặt mua
09154919972,500,000
3.000.000
Sim 0915491997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Vinaphone
Đặt mua
09458519972,530,000
3.040.000
Sim 0945851997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09158019972,600,000
3.120.000
Sim 0915801997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
01997 Vinaphone
Đặt mua
09153119972,600,000
3.120.000
Sim 0915311997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
311997 Vinaphone
Đặt mua
09058019972,600,000
3.120.000
Sim 0905801997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09155719972,680,000
3.220.000
Sim 0915571997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Vinaphone
Đặt mua
09457619972,790,000
3.350.000
Sim 0945761997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
61997 Vinaphone
Đặt mua
09056319972,830,000
3.400.000
Sim 0905631997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
631997 Mobifone
Đặt mua
09057619972,830,000
3.400.000
Sim 0905761997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09351319972,830,000
3.400.000
Sim 0935131997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09354519972,830,000
3.400.000
Sim 0935451997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51997 Mobifone
Đặt mua
09357819972,830,000
3.400.000
Sim 0935781997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
781997 Mobifone
Đặt mua
09059119972,830,000
3.400.000
Sim 0905911997 Mobifone Đầu số 090 www.sim6868.comSố Năm Sinh
997 Mobifone
Đặt mua
09352919972,900,000
3.480.000
Sim 0935291997 Mobifone Đầu số 093 www.sim6868.comSố Năm Sinh
1997 Mobifone
Đặt mua
09153519972,900,000
3.480.000
Sim 0915351997 Vinaphone Đầu số 091 www.sim6868.comSố Năm Sinh
51997 Vinaphone
Đặt mua
09452419972,900,000
3.480.000
Sim 0945241997 Vinaphone Đầu số 094 www.sim6868.comSố Năm Sinh
241997 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim vào mạng: Sim vào mạng là sim chuyên dùng để vào mạng. Ưu điểm khi dùng sim vào mạng là chi phí cực thấp. Đôi khi miễn phí cả năm dùng không phải đóng cước.
Sim số đẹp Vào Mạng
Năm 1997 Đinh Sửu Mệnh Thủy, Giản hạ thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, Sim6868.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (Sim6868.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó Sim6868.Com mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.


Xem giá sim

Xem giá sim Online, công cụ dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) Version 16.3 trực tuyến - xác định giá trị chính xác sim của bạn hoàn toàn miễn phí